Ανάρτηση οριστικών πινάκων – Σχολικές καθαρίστριες 2023-2024 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανάρτηση οριστικών πινάκων – Σχολικές καθαρίστριες 2023-2024


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης 


Ο δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους οριστικούς πίνακες σχολικών καθαριστριών διδακτικού έτους 2023-2024 της υπ’αριθμ.53073/27-07-2023 ανακοίνωσης του

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ωρης & 2ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΠ-1

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΠ-1ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–31-8-2023-ΑΠ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–31-8-2023-ΑΠΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–31-8-2023-ΑΠ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–31-8-2023-ΑΠΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΧΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2-ΩΡΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ-ΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΧΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3-ΩΡΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ Α.Π.