Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές
Λίγους μήνες πριν τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, o φοροελεγκτικός μηχανισμός αγριεύει και επιβάλει πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που πιάνονται με «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές.


Με νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή δίνονται οδηγίες στους φορο-ελεγκτές για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους εντοπίζονται να παραβιάζουν και να παραποιούν τους φορολογικούς μηχανισμούς για να κρύβουν από τα μάτια της Εφορίας τους τζίρους και τα πραγματικά εισοδήματά τους.


Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες Πιτσιλή:

1. Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

– όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος- χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. 

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.


– όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.


2. Κάθε ΦΗΜ, ανεξαρτήτως είδους και τύπου, θεωρείται πάντοτε ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο με λοιπά μέρη που ενδέχεται να διασυνδέονται εξωτερικά, μέσω κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας με σκοπό την ορθή έκδοση των παραστατικών.


3. Παραβίαση του ΦΗΜ συνιστά:

– Η παραβίαση της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας και η παρέμβαση hardware ή στον μικροκώδικα (firmware).

– Σε περίπτωση χρήσης ειδικών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), παραβίαση συνιστά και η τροποποίηση του λογισμικού υποστήριξης (driver) που βρίσκεται εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του μηχανισμού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.


4. Παραποίηση των αρχείων ΦΗΜ συνιστά η αλλοίωσή τους.


5. Επέμβαση στη λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά η κάθε παρεμβολή ή παρέμβαση στην λειτουργία του που διασπά τη σχετική ενότητα και διακόπτει την αλληλουχία τεκμηρίωσης του εκδοθέντος παραστατικού. 

Επέμβαση στη λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά, επίσης, και η κάθε είδους παράκαμψη αυτού. Ειδικότερα, τα παραπάνω σχετίζονται με τη λειτουργία του ΦΗΜ ως ενιαίου λειτουργικού συνόλου που διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού, από τη στιγμή της έκδοσής του έως και την λήξη της περιόδου φύλαξής του.