Φορολογικές δηλώσεις 2023: Νέα ευκαιρία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Αυγούστου χωρίς πρόστιμα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Νέα ευκαιρία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Αυγούστου χωρίς πρόστιμα

Πώς θα διορθώσετε τη δήλωση που έχετε υποβάλει στην ΑΑΔΕΧωρίς να απειλούνται με την επιβολή προστίμων, οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη ή και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν υποβάλει ήδη στην ΑΑΔΕ μπορούν τώρα να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Μια προσθήκη ή μια διόρθωση σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Με την παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου 2023 που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται έως την ίδια ημερομηνία και ο χρόνος υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Ετσι οι όποιες διαγραφές, συμπληρώσεις η διορθώσεις στους κωδικούς της δήλωσης μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο εφόσον οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2023 οπότε και λήγει η προθεσμία για τις αρχικές.

Μαζί με την νέα φορολογική δήλωση Ε1 συνυποβάλλονται εφόσον υπάρχει υποχρέωση το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3. Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Συνεπώς ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή αλλά αρκεί να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις. 

Για παράδειγμα εάν στην αρχική δήλωση δεν έχει συμπληρώσει τους κωδικούς 049-050 των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα έχει τη δυνατότητα να τους συμπληρώσει στην τροποποιητική δήλωση γλυτώνοντας την πληρωμή έξτρα φόρου. 

Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιήσει στοιχεία που έχει συμπληρώσει στα έντυπα Ε2 ή και Ε3 θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές και μετά να κάνει τις διορθώσεις στο έντυπο Ε1 της δήλωσης.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. 

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Αν όμως υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική τότε στην περίπτωση αυτή δεν θα αποφύγει το πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ.


Χωρίς πρόστιμο

Επισημαίνεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου που δεν επηρεάζει το ύψος του φόρου.