Εκλογές 2023: Ποιες οι συνέπειες για όποιον δεν εμφανιστεί στην εφορευτική επιτροπή - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εκλογές 2023: Ποιες οι συνέπειες για όποιον δεν εμφανιστεί στην εφορευτική επιτροπή

Για την πραγματοποίηση των εκλογών είναι απαραίτητη η παρουσία της εφορευτικής επιτροπής όμως πολλές είναι οι φορές κάποια από τα μέλη που έχουν κληρωθεί να μην εμφανιστούν.


Αν λοιπόν ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής απουσιάσει ή δηλώσει κώλυμα ή είναι άλλη η αιτία της απουσίας του, τότε αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αναπληρωθεί οι εκλογές πραγματοποιούνται από τα παρόντα μέλη ή ακόμη και μόνο από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Μάλιστα να επισημανθεί ότι κάποιος αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί στη θέση του είναι αντιμέτωπος με βαριές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν ως και δύο χρόνια φυλακή.

Οσοι απουσιάζουν δικαιολογημένα θα πρέπει να προσκομίσουν:

Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση ασθένειας

Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα των εκλογών

Έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 118 του Προεδρικού Διατάγματος 96/2007 (πλέον ισχύει το αντίστοιχο ΠΔ 26/2012), με τίτλο «Ειδικά εκλογικά αδικήματα δημοσίων οργάνων», ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

 μέλη εφορευτικών επιτροπών που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος… τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι αν κάποιος αρνηθεί να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης μπορεί να κληθεί η αστυνομία.