Επιδότηση δανείου: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα κριτήρια - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Επιδότηση δανείου: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα κριτήρια
«Ανοίγει» η «ομπρέλα» των δικαιούχων για την επιδότηση δόσεων δανείων και με τη «βούλα» του κράτους, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:
Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει διεύρυνση κατά 30% των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων του προγράμματος, το οποίο αφορά σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιδοτεί για διάστημα 12 μηνών το 50% της αύξησης του επιτοκίου όπως αυτή προέκυψε μετά τις αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Μέσω της υπουργικής απόφασης παρατείνεται κατά τρεις μήνες και έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων.


Πόσο «ανοίγουν» εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

«Ανοίγουν» ακόμη τα περιουσιακά κριτήρια έως τα 234.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Όσον αφορά στους άγαμους το εισόδημα πρέπει να έχει ως ταβάνι τα 9.100 ευρώ.

Συγκεκριμένα:
► Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 9.100 ευρώ
► Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη – 13.650 ευρώ
► Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος – 18.200 ευρώ
► Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 22.750 ευρώ
► Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω -27.300.


Ποιοι θα βγουν «διπλά» κερδισμένοι

Διπλά κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν δικαίωμα να ενταχθούν τόσο στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων που ήδη «τρέχει», όσο και στο πρόγραμμα «ανταμοιβής συνεπών δανειοληπτών» που θα ενεργοποιηθεί επί της ουσίας τον Μάιο. 

Στο πρόγραμμα ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου ευάλωτων νοικοκυριών) που:

► εκταμίευσαν το δάνειό τους έως 31/12/2022 και

► το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με άλλα λόγια είναι συνεπείς.

Για την υιοθέτηση του προγράμματος θα εφαρμοστεί το επιτόκιο αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2% και έτσι δεν θα επηρεαστούν οι δικαιούχοι από μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου για διάστημα 1 έτους θα απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου.

Για να διατηρηθεί όμως η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εφόσον, όμως, μέσα σε αυτό το διάστημα του 1 έτους προκύψουν μειώσεις των επιτοκίων, τότε θα «κουρευτούν» ανάλογα και οι δόσεις των εν λόγω δανείων. Το «πάγωμα» στις δόσεις των δανείων ξεκινά με την καταβολή του Μαΐου.


Περισσότεροι οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης δόσης

Η πρωτοβουλία των τραπεζών για «σταθεροποίηση» των κυμαινόμενων επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια έρχεται λοιπόν σε συνέχεια της διεύρυνσης των κριτηρίων ευαλωτότητας για την επιδότηση του 50% της αύξησης στη μηνιαία δόση των στεγαστικών κυμαινόμενου επιτοκίου.

Περισσότεροι δανειολήπτες θα έχουν μέσα στις επόμενες ημέρες το δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης στεγαστικών δανείων, καθώς αυξάνονται κατά 30% τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Μάλιστα, για αυτό τον λόγο παρατάθηκε και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα έως και τις 31 Ιουλίου.

Έτσι, με τις τράπεζες να αποδέχονται να αναλάβουν αποκλειστικά το κόστος ενίσχυσης των δανειοληπτών, δικαιούχοι θα θεωρούνται πλέον όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

► το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.100 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.550 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 27.300 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

► η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 156.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.


Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η επιδότηση, ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου, καλύπτεται αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30ή.06.2022, για διάστημα 12 μηνών και αφορά σε στεγαστικά δάνεια ή και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία. 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών θα συνεχίσει να συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος, εκδίδοντας τη βεβαίωση ευαλώτου με τα διευρυμένα, πλέον, κριτήρια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα παρατείνεται κατά τρεις μήνες, έως τις 31.07.2023, έτσι ώστε να αιτηθούν και να επωφεληθούν από αυτό περισσότεροι δανειολήπτες.

Πρώτο βήμα είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.