Νέα άδεια οδήγησης της ΕΕ - Όλες οι αλλαγές - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Νέα άδεια οδήγησης της ΕΕ - Όλες οι αλλαγέςΉδη στην Ελλάδα και μέσω της εφαρμογής wallet.gov.gr οποιοσδήποτε οδηγός μπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο το δίπλωμα οδήγησής του, διευκολύνοντας κατά πολύ τη χρήση του.

Με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις η Eυρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις συγκεκριμένες προτάσεις της για τις άδειες οδήγησης και τη διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας για τις τροχαίες παραβάσεις.

Με την οδηγία θεσπίζεται για πρώτη φορά ψηφιακή άδεια οδήγησης, προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης ψηφιακής συσκευής, η οποία θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επίσης, οι οδηγοί από χώρες οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν επαρκώς υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις άδειές τους με άδειες της ΕΕ, είτε χωρίς να υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα ή να υποβληθούν σε εξετάσεις είτε με μαθήματα και εξετάσεις υπό ενιαίους όρους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι νέοι κανόνες τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των νεαρών και των αρχάριων οδηγών;

Οι νεαροί/νεαρές οδηγοί αντιπροσωπεύουν το 8 % του συνόλου των οδηγών αυτοκινήτων, αλλά το 16 % του συνόλου των θανάτων οδηγών, ενώ 2 από κάθε 5 θανατηφόρες συγκρούσεις αφορούν νεαρό/νεαρή (κάτω των 30 ετών) οδηγό αυτοκινήτου, δικύκλου κ.λπ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της CARE από 18 χώρες της ΕΕ, την περίοδο 2017-2020 για κάθε 100 000 αρχάριες/αρχάριους οδηγούς σημειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 θάνατοι ετησίως, ενώ για κάθε 100 000 έμπειρες/έμπειρους οδηγούς υπήρχαν μόλις 3 θάνατοι.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η απειρία στην οδήγηση αυξάνει την πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα, καθώς και σε σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το υψηλότερο επίπεδο συγκρούσεων, συχνά θανατηφόρων, στις οποίες εμπλέκονται αρχάριοι/αρχάριες οδηγοί καταδεικνύει την ανάγκη να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις για την έκδοση αδειών οδήγησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σημερινές προτάσεις επιφέρουν αρκετές αλλαγές:

Συνοδευόμενη οδήγηση: οι νέοι και οι νέες θα μπορούν να κάνουν εξετάσεις οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπεται να οδηγούν μόνοι/μόνες τους πριν την ηλικία των 18 ετών. Ένα τέτοιο σύστημα υφίσταται ήδη για τις άδειες κατηγορίας Β σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. στη Γερμανία και την Αυστρία) και έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια· έδωσε τη δυνατότητα στους νεαρούς και τις νεαρές οδηγούς να αποκτήσουν πολύτιμη πείρα οδηγώντας υπό την επίβλεψη ενήλικα κατά το πρώτο έτος οδήγησης.

Θα ισχύει επίσης για τις άδειες κατηγορίας Γ (φορτηγά) για να διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στο επάγγελμα του/της οδηγού. Η μείωση του ορίου ηλικίας για την εκπαίδευση μπορεί επίσης να καταστήσει μια σταδιοδρομία στον τομέα των μεταφορών ελκυστικότερη για τις νέες και τους νέους και θα συμβάλει έτσι, σε βάθος χρόνου, στη μείωση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, χωρίς να διακυβευθεί η οδική ασφάλεια.

Μεγαλύτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση των κινδύνων: εκτός από τις γενικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονταν ήδη στην προηγούμενη νομοθεσία της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης, οι νεαρές/νεαροί ή αρχάριες/αρχάριοι οδηγοί θα ελέγχονται πλέον όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός μηχανοκίνητου οχήματος και πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ηλεκτρικών ποδηλάτων ή άλλων σχετικά νέων μηχανικών κατασκευών μεταφοράς.

Μηδενική ανοχή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: θα θεσπιστεί υποχρεωτική δοκιμαστική περίοδος τουλάχιστον δύο ετών για τις/τους αρχάριες/αρχάριους οδηγούς.

Με τον τρόπο αυτό, οι αρχάριες/αρχάριοι οδηγοί θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (μηδενική ανοχή). Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν πρόσθετους κανόνες και/ή περιορισμούς για τη διετή περίοδο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας οδήγησης από τους νέους και τις νέες οδηγούς και την απόκτηση της άδειας οδήγησής τους.

Ελάφρυνση των γλωσσικών δυσκολιών που ενέχουν οι εξετάσεις οδήγησης: όταν υποψήφιος ή υποψήφια σε εξετάσεις οδήγησης δεν κατέχει τη γλώσσα της χώρας στην οποία εξετάζεται, και εάν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί διερμηνέας για να τον/την βοηθήσει, οι νέοι κανόνες θα τους διευκολύνουν να υποβληθούν στη δοκιμασία σε χώρα της ΕΕ της οποίας τη γλώσσα κατέχουν. Αυτό θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών που μετακινούνται εντός της ΕΕ, ιδίως των νέων, διασφαλίζοντας ότι θα εξετάζονται με κριτήριο τις δεξιότητες οδήγησης και όχι τις γλωσσικές τους γνώσεις.

Ποια είναι τα οφέλη μιας ψηφιακής άδειας οδήγησης της ΕΕ;

Με την οδηγία θεσπίζεται για πρώτη φορά ψηφιακή άδεια οδήγησης, προσβάσιμη μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης ψηφιακής συσκευής, η οποία θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα διευκολυνθεί έτσι η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και η αντικατάσταση, ανανέωση ή ανταλλαγή μιας άδειας οδήγησης, καθώς ολόκληρη η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά.

Η οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εν λόγω ψηφιακών αδειών οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά αυτές θα καθοριστούν περαιτέρω αργότερα. Μετά από μια περίοδο προσαρμογής, η ψηφιακή άδεια οδήγησης θα εκδίδεται εξ ορισμού, αλλά οι οδηγοί θα μπορούν επίσης να κατέχουν υλική άδεια οδήγησης ή και τα δύο είδη αδειών.Πότε θα τεθεί σε ισχύ η ψηφιακή άδεια οδήγησης;

Ως πρώτο βήμα, απαιτείται συμφωνία σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη δοκιμή των κινητών αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών επαλήθευσης και της διεπαφής με τα εθνικά συστήματα. Η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτά εντός 18 μηνών από την έκδοση της οδηγίας.

Μόλις τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις αυτές στα εθνικά τους συστήματα ΤΠ, η Επιτροπή προτείνει οι ψηφιακές άδειες οδήγησης να εκδίδονται εξ ορισμού, αρχίζοντας τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας.

Τι ισχύει για τους κατόχους αλλοδαπών αδειών οδήγησης;

Επί του παρόντος, όταν κάτοχοι αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρες εκτός της ΕΕ εγκαθίστανται στην ΕΕ, υποχρεούνται συχνά να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα οδήγησης και να εξεταστούν προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια οδήγησης της ΕΕ, ανεξάρτητα από την πείρα που ήδη διαθέτουν στην οδήγηση. Επιπλέον, οι κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.

Με την παρούσα πρόταση, οι οδηγοί από χώρες οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν επαρκώς υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις άδειές τους με άδειες της ΕΕ, είτε χωρίς να υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα ή να υποβληθούν σε εξετάσεις είτε με μαθήματα και εξετάσεις υπό ενιαίους όρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς αυτό θα δημοσιευτούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει επίσης ένα Δίκτυο Γνώσεων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ένταξη αλλοδαπών επαγγελματιών οδηγών στην αγορά της ΕΕ. Το δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει εθνικές αρχές, κέντρα αριστείας, πανεπιστήμια, ερευνητές και άλλους φορείς οδικής ασφάλειας.

Πώς βοηθά η οδηγία τις αρχές να εντοπίζουν τους παραβάτες και τις παραβάτιδες από το εξωτερικό;

Η πρόταση για τη διασυνοριακή επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας θεσπίζει μέτρα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή διερεύνηση τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια. Το επιτυγχάνει αυτό με τους ακόλουθους τρόπους:

• Επέκταση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των εθνικών σημείων επαφής ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνεργασία τους με τις αρχές επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στη διερεύνηση των παραβάσεων.

• Προσδιορισμός των δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσονται για την επιτυχή διερεύνηση τροχαίων παραβάσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια· για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμα ορισμένα δεδομένα και να τα επικαιροποιούν.

• Παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που βρίσκονται σε πολλαπλά μητρώα δεδομένων μέσω ενιαίου συστήματος· το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατή την ταχεία, οικονομικά αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή συγκεκριμένων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

• Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου έρευνας προσαρμοσμένου σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με σκοπό την καλύτερη ταυτοποίηση των οδηγών/παραβατών· εάν το συγκεκριμένο άτομο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα με βάση τα δεδομένα ταξινόμησης του οχήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία ή να διενεργηθεί στοχευμένη έρευνα.

• Παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες, π.χ. όσον αφορά το καθήκον του ιδιοκτήτη/κατόχου του οχήματος να συνεργάζεται με τις αρχές για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου προσώπου.

Πώς θα προστατεύει η οδηγία τα δικαιώματα μη μόνιμων κατοίκων που κατηγορούνται για τροχαίες παραβάσεις;

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μη μόνιμων κατοίκων θα προστατεύονται καλύτερα μέσω συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με το περιεχόμενο και την έκδοση των ειδοποιήσεων επιβολής κυρώσεων, όπως: δυνατότητα επαλήθευσης της γνησιότητας· εναρμονισμένες προθεσμίες για την αποστολή, και θέσπιση ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου των ειδοποιήσεων· συνεκτικό γλωσσικό καθεστώς επικοινωνίας για τους/τις οδηγούς (που εικάζεται ότι έχουν διαπράξει τροχαία παράβαση σχετική με την οδική ασφάλεια στο εξωτερικό) και για τις αρχές, έως το στάδιο της δικαστικής προσφυγής· και παροχή περισσότερων πληροφοριών στους/στις εν λόγω οδηγούς, π.χ. σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες προσφυγής και τις μεθόδους πληρωμής των προστίμων. 

Η οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας θα ευθυγραμμιστεί επίσης με τους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ και οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου).

Τα πρόσωπα που εικάζεται ότι είναι υπεύθυνα δεν θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τις νομικές και διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση των κυρώσεων όταν τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς εξουσιοδοτημένους από τα κράτη μέλη, π.χ. σε εισπράκτορες οφειλών.

Πού μπορούν οι οδηγοί να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας και τις εφαρμοστέες διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη;

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Going Abroad» παρέχει δομημένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που αφορούν τις οκτώ παραβάσεις οι οποίες καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ιστότοπος έχει μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι επίσης προσβάσιμος μέσω εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα. Θα δημιουργηθεί επίσης ειδική πύλη ΤΠ για την επικοινωνία μεταξύ κυβερνητικών αρχών/οργανισμών, επιχειρήσεων και πολιτών. 

Θα ενσωματώνει περιεχόμενο από τον ιστότοπο «Going Abroad» και θα ανταλλάσσει επίσης πρόσθετες πληροφορίες με τις χρήστριες και τους χρήστες του οδικού δικτύου σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος στους τομείς που καλύπτονται από τη νέα οδηγία, και ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής, τις κυρώσεις, τα συστήματα και τα μέσα για την καταβολή των προστίμων.

Ποιες παραβάσεις επισύρουν έκπτωση από το δικαίωμα οδήγησης στην ΕΕ;

Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα κατώτατα όρια παραβάσεων που επισύρουν έκπτωση από το δικαίωμα οδήγησης εντός κάθε κράτους μέλους, όμως υπάρχουν ορισμένες παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και επισύρουν έκπτωση από το δικαίωμα οδήγησης σε όλα ή σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η παρούσα πρόταση νέας οδηγίας καλύπτει τις τροχαίες παραβάσεις που συντελούν συχνά σε τροχαία ατυχήματα και θανάτους, και συγκεκριμένα την υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Καλύπτει επίσης την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τροχαίας παράβασης.Gov.gr Wallet: Βήμα-βήμα πώς «μπαίνουν» δίπλωμα και ταυτότητα στο κινητό σας – Τα 17 «SOS»

1. Τι είναι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης;

Τα νέα ψηφιακά αντίγραφα του δελτίου ταυτότητας και της άδειας οδήγησης, τα οποία αποτελούν κύριο κομμάτι της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4954/2022 είναι ψηφιακά έγγραφα πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

2. Από πότε είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Gov.gr Wallet;

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη από τις 27 Ιουλίου 2022. Η πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής θα είναι δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου από τον αριθμό 1, την Πέμπτη 28/07 το 2 κ.ο.κ..

3. Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για την χρήση της εφαρμογής;

Κατά την χρήση της εφαρμογής, όπως για παράδειγμα, την δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων δελτίου ταυτότητας ή άδειας οδήγησης καθώς και κατά την διάρκεια επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου, είναι απαραίτητη η σύνδεση στο Διαδίκτυο.

4. Γιατί απαιτείται να ενεργοποιήσω τη δυνατότητα να λαμβάνω ειδοποιήσεις στο κινητό μου από το Gov.gr Wallet;

Η λειτουργία ειδοποιήσεων (Push Notifications) είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, διότι μέσω αυτής λαμβάνετε τα αιτήματα συγκατάθεσης σε περίπτωση ελέγχου ενός ψηφιακού εγγράφου σας ή σε περίπτωση αιτήματος υπογραφής ενός εγγράφου μέσω του docs.gov.gr.

5. Πώς αποθηκεύω τα ψηφιακά έγγραφα στο κινητό μου;

Αφού ταυτοποιηθείτε στην εφαρμογή μέσω των κωδικών TaxisNet ή των κωδικών web banking και επιβεβαιώσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας με το σχετικό OTP SMS, μπορείτε να δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε τα σχετικά έγγραφα απλά και γρήγορα: πατώντας σε κάθε έγγραφο, εισάγετε αμέσως μετά τον σχετικό κωδικό επιβεβαίωσης τον οποίο θα λάβετε μέσω OTP SMS.

Σε περίπτωση που ανακαλέσετε το ψηφιακό έγγραφο (δηλαδή το διαγράψετε), μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία δημιουργίας του ψηφιακού εγγράφου και πάλι.

Σε συσκευές iOS, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα έγγραφα και στο Wallet της συσκευής / λειτουργικού συστήματος.

6. Ποιοι και πώς θα μπορούν να ελέγξουν τη γνησιότητα των ψηφιακών πιστοποιητικών;

Το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και η ψηφιακή άδεια οδήγησης είναι πλήρως ισάξια ως προς την ισχύ τους με τα φυσικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4954/2022, ως εκ τούτου, όποιος ή όποια ελεγκτής δικαιούται να ελέγξει τα φυσικά έγγραφά σας, μπορεί επίσης να ελέγξει και να επαληθεύσει τα ψηφιακά.

Ο έλεγχος εγκυρότητας του εγγράφου πραγματοποιείται δείχνοντας στον ελεγκτή το QR code του εκάστοτε εγγράφου. Αφού ο ελεγκτής «σκανάρει» με τη δική του συσκευή το QR code σας, τότε θα πρέπει να δώσετε (ή όχι) έγκριση για τον έλεγχο αυτό μέσα από την εφαρμογή του Gov.gr Wallet. 
Εφόσον δώσετε έγκριση, τότε θα εμφανιστεί ένας 6-ψήφιος κωδικός τον οποίο μπορείτε να αναφέρετε ή δείξετε στον ελεγκτή σας. Μόνο – και μόνον τότε – όταν ο ελεγκτής εισάγει επιτυχώς τον κωδικό αυτό, θα μπορεί να δει τα στοιχεία του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης σας.

7. Τι θα μπορώ να κάνω με το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και την ψηφιακή άδεια οδήγησης;

Εφόσον το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και η ψηφιακή άδεια οδήγησης είναι πλήρως ισάξια ως προς την ισχύ τους με τα φυσικά έγγραφα μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για κάθε αντίστοιχη νόμιμη χρήση εντός της επικράτειας. Εξαιρούνται τα διεθνή ταξίδια (εντός και εκτός Schengen).

Για την χρήση του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας για συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας ισχύει η μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2022, όπως και έχει οριστεί στην σχετική ΚΥΑ.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορείτε να υπογράφετε ψηφιακά κάθε έγγραφο στο docs.gov.gr, δηλαδή: Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (ψηφιακό γνήσιο της υπογραφής σε ελληνικά και αγγλικά) ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό με άλλα φυσικά πρόσωπα.

8. Υπάρχει κάποια διαδικασία για την οποία θα εξακολουθώ να χρειάζομαι την έγχαρτη ταυτότητα ή το έγχαρτο δίπλωμα;

Το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και η ψηφιακή άδεια οδήγησης είναι πλήρως ισάξια ως προς την ισχύ τους με τα φυσικά έγγραφα, ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποια χρήση του δελτίου ταυτότητας που απαιτεί την παρουσίαση του φυσικού δελτίου, πλην της μεταβατικής περιόδου για τραπεζικά ιδρύματα ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

9. Έχασα την έγχαρτη ταυτότητα ή/και το έγχαρτο δίπλωμα αφού είχα δημιουργήσει τα αντίστοιχα ψηφιακά πιστοποιητικά. Πρέπει να κάνω κάτι;

Μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια δελτίου ταυτότητας ψηφιακά μέσω του gov.gr και τη σχετική υπηρεσία (Δήλωση απώλειας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας) ή στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Αντιστοίχως, μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια της άδειας οδήγησης στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, ΚΕΠ, ή στα γραφεία της εκάστοτε Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειάς σας.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική δήλωση και εφόσον έχετε εκδώσει ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, αυτόματα παύει η ισχύς και του ψηφιακού αντιγράφου.

10. Σε περίπτωση που κάποιος κλέψει το κινητό μου, πρέπει να κάνω κάτι για να ακυρώσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά που είχα αποθηκεύσει;

Μπορείτε να ανακαλέσετε την ισχύ του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή και της ψηφιακής άδειας οδήγησης μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική δήλωση, αυτόματα παύει η ισχύς και των ψηφιακών αντιγράφων.

11. Το δελτίο ταυτότητας ή η άδεια οδήγησης μου κρατείται προσωρινά από κάποιον φορέα, πχ. επειδή πραγματοποιώ τη στρατιωτική μου θητεία ή από την Ελληνική Αστυνομία λόγω παραβίασης του ΚΟΚ. Μπορώ να εκδώσω ψηφιακό δελτίο ταυτότητας ή ψηφιακή άδεια οδήγησης;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη εκδώσει ψηφιακό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης και πρέπει να κρατηθεί το φυσικό έγγραφο προσωρινά, τότε μόλις η κράτηση δηλωθεί συστημικά από τον φορέα ή οργανισμό που πραγματοποιεί την κράτηση, πραγματοποιείται ανάκληση της ισχύους και του ψηφιακού.

Σε περίπτωση που δεν έχετε εκδώσει ήδη ψηφιακό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης, τότε μόλις η κράτηση δηλωθεί συστημικά από τον φορέα ή οργανισμό που πραγματοποιεί την κράτηση, δεν μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακό αντίγραφο έως ότου σας επιστραφεί το φυσικό έγγραφο.

Επιτρέπεται να εκδώσετε ψηφιακό δελτίο ταυτότητας ή ψηφιακή άδεια οδήγησης μόνο εφόσον το αντίστοιχο φυσικό σας έγγραφο είναι σε ισχύ και το έχετε στην κατοχή σας.

12. Τι είναι η διαδικασία Quick Scan και γιατί να τη χρησιμοποιήσω;

Η λειτουργία Quick Scan είναι ένας τρόπος γρηγορότερης και απλούστερης επαλήθευσης των εγγράφων σας κρατώντας πάντα το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Σε περιπτώσεις που η ταχύτητα είναι απαραίτητη ή υπάρχει συνοστισμός, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια επιβίβασης σε αεροσκάφος ή εισόδου σε συναυλιακό χώρο, ενεργοποιώντας το Quick Scan δίνετε «προέγκριση» μόνο για τον αμέσως επόμενο έλεγχο εντός των επόμενων πέντε λεπτών από τη στιγμή ενεργοποίησης της λειτουργίας. Έτσι, κατά τον έλεγχο του QR code δεν απαιτείται η έγκριση της σχετικής ειδοποίησης ξανά και ο ελεγκτής βλέπει απευθείας τα στοιχεία του ψηφιακού σας εγγράφου.

13. Δεν μπορώ να εκδώσω το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας μου και λαμβάνω μηνύματα αποτυχίας ή τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι ακριβή. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν δεν μπορείτε να εκδώσετε το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας και λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα αποτυχίας ή τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε ξεκινήστε ένα αίτημα υποστήριξης μέσω του wallet.gov.gr/support.

Εάν δεν έχετε εκδώσει δελτίο ταυτότητας ή εάν το δελτίο ταυτότητάς έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, τότε δεν μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακό δελτίο ταυτότητας έως ότου εκδοθεί το νέο δελτίο.

14. Δεν μπορώ να εκδώσω την ψηφιακή άδεια οδήγησης μου και λαμβάνω μηνύματα αποτυχίας ή τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι ακριβή. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν δεν μπορείτε να εκδώσετε την ψηφιακή άδεια οδήγησης και λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα αποτυχίας έκδοσης, κατά πάσα πιθανότητα, δεν έχει ενημερωθεί η άδεια οδήγησής σας με το ΑΦΜ σας. Για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση του ΑΦΜ παρακαλούμε επισκεφθείτε την υπηρεσία drivers-vehicles.services.gov.gr και ακολουθήστε τα σχετικά βήματα. Μόλις ενημερωθεί η άδεια οδήγησης με το ΑΦΜ σας, θα μπορείτε να εκδώσετε και την ψηφιακή άδεια οδήγησης.

Εάν δεν έχετε εκδώσει δελτίο ταυτότητας ή εάν το δελτίο ταυτότητας έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, τότε δεν μπορείτε να εκδώσετε ψηφιακή άδεια οδήγησης έως ότου εκδοθεί το νέο δελτίο.

15. Δεν μπορώ να επαληθεύσω ένα ψηφιακό έγγραφο είτε ως ελεγχόμενος (πχ. δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις) ή ελεγκτής (πχ. αποτυγχάνουν οι κλήσεις μου). Τι πρέπει να κάνω;

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως στις ρυθμίσεις της συσκευής σας η λήψη ειδοποιήσεων για το Gov.gr Wallet είναι ενεργοποιημένη και ότι το δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε δεν περιορίζει τις κλήσεις του Gov.gr Wallet. Σε περίπτωση που υπάρχει παρατεταμένο πρόβλημα κατά τη διάρκεια ελέγχου, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία “Quick Scan”.

Ακόμη, εάν το πρόβλημα συνεχίζει μπορείτε να σβήσετε και να εγκαταστήσετε εκ νέου την εφαρμογή.

Τέλος, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιλυθεί με τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να στείλετε την ερώτηση ή το αίτημα υποστήριξής σας μέσω του wallet.gov.gr/support.

16. Λαμβάνω συνέχεια ειδοποιήσεις ελέγχου ενός ψηφιακού εγγράφου μου ή μου ήρθε μια ειδοποίηση ελέγχου ενώ δεν το περίμενα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που λάβετε μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις ενώ δεν έχετε επιδείξει σε κάποιον ελεγκτή το ψηφιακό σας έγγραφο, τότε μπορείτε πολύ απλά, εύκολα και γρήγορα να ανακαλέσετε το υφιστάμενο ψηφιακό έγγραφο μέσα από τη σχετική επιλογή στην εφαρμογή και να το επανεκδώσετε.

17. Έχω μία ερώτηση η οποία δεν καλύπτεται από τις συχνές ερωτήσεις, ένα αίτημα υποστήριξης, ή σχόλια και παρατηρήσεις για την εφαρμογή. Που μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να στείλετε την ερώτηση ή το αίτημα υποστήριξής σας μέσω του wallet.gov.gr/support.