Πως θα λειτουργήσουν τα ΚΕΠ του δήμου Θέρμης από αύριο 8 έως 10 Μαρτίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πως θα λειτουργήσουν τα ΚΕΠ του δήμου Θέρμης από αύριο 8 έως 10 Μαρτίου


Από το δήμο Θέρμης γνωστοποιείται ότι από 8/3/2023 έως και 10/3/2023 τα ΚΕΠ Θέρμης, Βασιλικών και Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης δεν θα λειτουργήσουν τις ακόλουθες ημέρες:


➣ΚΕΠ 0161 (ΘΕΡΜΗΣ): 
δεν θα λειτουργεί από την Πέμπτη 9/3/2023 έως και την Παρασκευή 10/3/2023 1:00 μ.μ.

 ΚΕΠ 0946 (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ): 
δεν θα λειτουργεί την Τετάρτη 8/3/2023.

 ΚΕΠ 0953 (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ): 
δεν θα λειτουργεί από την Τετάρτη 8/3/2023 έως και την Πέμπτη 9/3/2023 1:00 μ.μ.

Όλοι οι πολίτες κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μπορούν να εξυπηρετούνται είτε ηλεκτρονικά (από τις θυρίδες του gov.gr. ή μέσω Mykeplive) είτε με φυσική παρουσία ως εξής:

➛ την Τετάρτη 8/3/2023 
από το ΚΕΠ 0161 (ΘΕΡΜΗΣ) από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ.

➛ την Πέμπτη 9/3/2023 
είτε από το ΚΕΠ 0946 (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ. είτε από το ΚΕΠ 0953 (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ) από 1:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ.

➛ την Παρασκευή 10/3/2023 
είτε από το ΚΕΠ 0946 (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ. είτε από το ΚΕΠ 0953 (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ) από τις 7:45 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. 
είτε από το ΚΕΠ 0161 (ΘΕΡΜΗΣ) από 1:00 μ.μ. έως 7:30 μ.μ.

Οι τροποποιήσεις στη λειτουργία των ΚΕΠ γίνονται λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο “Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ” του έργου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”.