Σημαντικές πληροφορίες για "Το γλωσσικό ιδίωμα των Βασιλικών" σε ένα βιβλίο. Λέξεις ελληνική,ς τουρκικής αλλά και ιταλικής προέλευσης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Σημαντικές πληροφορίες για "Το γλωσσικό ιδίωμα των Βασιλικών" σε ένα βιβλίο. Λέξεις ελληνική,ς τουρκικής αλλά και ιταλικής προέλευσης
//Ανακοίνωση Κοινότητας Βασιλικών:

Θερμές ευχαριστίες στην Βασιλικιωτικη Οικογένεια Σινακου (Κωνσταντίνος Αν Σινακος, Αθ Σινακος, Αναστ Κ Σινακος, Δημ Χ Σινακος, Αναστ Χ Σινακος).

Ευχαριστίες επίσης στον Εκδοτικό Οίκο Κ, Μ Σταμουλη Θεσνικης.

Ως Κοινοτική Αρχή Βασιλικών θα μεριμνήσουμε ώστε σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάδειξης Ιστορίας και Πολιτισμού Βασιλικών να γίνει μέσω εκδήλωσης η παρουσία του εν λόγω Βιβλίου ώστε να αρχίσει να διατίθεται στο κοινό.

Κρατάμε το εξής: 
Στατιστικά, γλωσσολογικα και ετυμολογικά από το σύνολο των λέξεων και φράσεων της ντοπιολαλιας των Βασιλικών το 
74,57% είναι καθαρά Προέλευσης Ελληνικής,
19,65% τουρκική,
2,35% ιταλικη,
0,94% Βλάχικη,
0,89
λατινική,
0,84% σλαβικη,
0,74% διάφορες προελευσεις.

Επίσης σημαντικό "το εντόπιο ιδίωμα χρησίμευε τόσο για τη δήλωση των αντικειμένων και καταστάσεων του καθημερινού Βίου όσο και για την έκφραση αφηρημένων εννοιών που αφορούσαν ποικίλους τομείς του επιστητού". 
Με τη μελέτη του καταδεικνυεται ότι το ιδίωμα ήταν τμήμα ενός ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με σαφείς στόχους, θρησκευτικους, οικονομικούς, κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και οργάνωσης χώρου.