Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων: Τα παιδιά μαθαίνουν για την Τοπική Ιστορία - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων: Τα παιδιά μαθαίνουν για την Τοπική Ιστορία//Δημοσίευση από το Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων:

Τοπική Ιστορία είναι το ξεκίνημα από την ιστορία ενός τόπου και η αναγωγή στην γενικότερη Ιστορία της χώρας, ή και την Παγκόσμια Ιστορία. 

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην Τοπική Ιστορία των τελευταίων χρόνων γιατί έχουμε προφορική παράδοση, την προφορική ιστορία, η οποία αν και δεν είναι τόσο αξιόπιστη, εν τούτοις μπορεί να γίνει πηγή πολλών στοιχείων. 


Οι μαθητές/τριες κοινωνικοποιούνται με την έννοια ότι εντάσσονται στον χώρο και στον χρόνο στο περιβάλλον που ζουν εκπληρώνοντας την ανάγκη του «συνανήκειν». 

Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων κ. Καλαθά διοργανώθηκε ενημέρωση των μαθητών/τριών για την ιστορία των Ταγαράδων από τον κ. Ευθύμιο Λίτσα, που έχει αναλάβει να γράψει την ιστορία του χωριού και έχει προβεί σε μια προσωρινή έκδοση (Ταγαράδες- Σχεδίασμα της Ιστορίας του χωριού, Θεσσαλονίκη, 2014).