Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν χωρίς τέλη για δύο μήνες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν χωρίς τέλη για δύο μήνες


Δωρεάν για δύο μήνες θα μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα τους οι ιδιοκτήτες που σκοπεύουν να καταθέσουν τις πινακίδες.
Η απόφαση του οικονομικού επιτελείου να παρατείνει για δύο μήνες την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας συμπαρασύρει και τη δυνατότητα κατάθεσης των πινακίδων χωρίς να καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο διάστημα αυτό τα οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς κανένα πρόβλημα υπό την προυπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2022 και φυσικά είναι σε ισχύ η ασφάλεια.

Αμέσως μετά τη λήξη του διμήνου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες των οχημάτων τους. Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ακινησίας», οι κάτοχοι των οχημάτων, δεν χρειάζεται να επισκεφθούν την εφορία. Με ηλεκτρονική αίτηση η οποία περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος, ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία. 

Οσοι θέσουν σε ακινησία το όχημα τους θα πρέπει να ξέρουν ότι:

– Αυτοκίνητο για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

– Όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Το θετικό για όσους καταθέσουν τις πινακίδες στα τέλη Φεβρουαρίου είναι ότι μπορούν να τις ξαναπάρουν πίσω τον Απρίλιο. 

Συγκεκριμένα από τα τέλη Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν τα οχήματα τους πληρώνοντας μειωμένα τέλη. Δηλαδή, εάν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 και ούτω καθεξής. 

Για παράδειγμα ένα κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών εκατοστών για το οποίο έχει καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας και θέλει να προχωρήσει σε άρση της ακινησίας για 4 μήνες, από Μάιο μέχρι και Αύγουστο, θα καταβάλει 205 ευρώ, ενώ εάν το κυκλοφορήσει για 7 μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, θα πληρώσει 358,75 ευρώ.

Βέβαια, πριν την άρση της ακινησίας θα πρέπει οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν ασφαλισμένα τα οχήματα τους. Η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει αυτόματα εάν υπάρχει ενεργό ασφαλιστικό συμβόλαιο μέσω web service με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.