Νέο freedom pass διακοπών 300 ευρώ για τον Σεπτέμβριο – Η αίτηση - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Νέο freedom pass διακοπών 300 ευρώ για τον Σεπτέμβριο – Η αίτηση

Νέος γύρος αιτήσεων για freedom pass διακοπών ύψους έως και 300 ευρώ με το North Evia Samos Pass. Πρόκειται για την Φάση 3 του προγράμματος. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και η πλατφόρμα θα παραμείνει έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Ωστόσο, όπως και στις Φάσεις 1 και 2, το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο και έτσι δεν αποκλείεται να δοθούν οι επιταγές μέσα σε λίγες μόλις ώρες.Για τη δράση δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, επομένως, αίτηση για το «North Evia – Samos Pass» έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι πολίτες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

Ποιοι κάνουν αίτηση για το νέο Freedom Pass διακοπών

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

  • τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και
  • ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Ποιοι ΔΕΝ μπορούν να κάνουν αίτηση

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι οι επιλεγέντες ως:

Δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
Δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99).
Δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πώς κάνετε αίτηση για το North Evia Samos Pass
Για την υποβολή της αίτησης μπαίνετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δείτε παρακάτω) με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet. Επιβεβαιώνεται έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα.

Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ, επιλέγετε το Evia Samos Pass και βάζει τους κωδικούς του Taxisnet.
Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας.
Κατόπιν, δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.
Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Τα ποσά του voucher διακοπών για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Σάμος
Διακοπές τον Σεπτέμβριο: 300 ευρώ
Διακοπές τον Οκτώβριο: 300 ευρώ

Βόρεια Εύβοια
Διακοπές στη Β. Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας) τον Σεπτέμβριο: 150 ευρώ
Διακοπές στη Β. Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας) τον Οκτώβριο: 150 ευρώ
Σε ποιες περιοχές ξοδεύετε το freedom pass
Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στη νήσο Σάμο (Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου) ή στη Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας).

Η περιοχή χρήσης (Σάμος ή Βόρεια Εύβοια) δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης.

Εργασιακά Νέα