"Πολιτισμός -Αθλητισμός" Δήμου Θέρμης: "H καταπληκτική ομάδα Βιβλιοθήκης Θέρμης σε δράση"! - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

"Πολιτισμός -Αθλητισμός" Δήμου Θέρμης: "H καταπληκτική ομάδα Βιβλιοθήκης Θέρμης σε δράση"!

 

//Ανακοίνωση του "Πολιτισμού -Αθλητισμού" Δήμου ΘέρμηςΔΩΡΕΑ 1600 ΒΙΒΛΙΩΝ από τη δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης στην Αλβανία για την ενίσχυση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης
προς δημόσια μειονοτικά σχολεία Δερόπολης-Φοινίκης!


Σήμερα από το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρουσία του δημάρχου Θέρμης κ.Θεόδωρου Παπαδόπουλου, του προέδρου της ΔΕΠΠΑΘ Αγγελου Γιωργος, του αντιπροέδρου της ΔΕΠΠΑΘ Κοντοπίδης Νάκης - Πολυχρόνης του Γεωργίου του προϊσταμένου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Chris Vagionas, των βιβλιοθηκονόμων Αντιγόνης Ταρακτσή, Αργυρώς Στουγιάννη και Δέσποινας Καζαντζίδου και με την παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φοινίκης-Δερόπολης, Ζήσου Λούτση, παραδώσαμε πάνω από 1.600 βιβλία, που θα αποσταλούν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο.

Πρόκειται για βιβλία επιστημονικά, γενικών γνώσεων και λογοτεχνίας στα ελληνικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση και την διάδοση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας Αργυροκάστρου και ιδιαίτερα των Δήμων Φοινίκης και Δερόπολης.
 

 
Ο Δήμος Θέρμης, η ΔΕΠΠΑΘ ( Πολιτισμός-Αθλητισμός Δήμου Θέρμης ) και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης θα είναι πάντα αρωγοί στην προσπάθεια για εξωστρέφεια και συνεργασία με σκοπό την διάδοση και διάχυση του ελληνικού πολιτισμού στην κοινωνία και θα υποστηρίζει πάντα έμπρακτα την δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία.