Οριστικό: Τέλος τα παλιά φορτηγά - Ερχεται «βόμβα» και για τα ΙΧ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Οριστικό: Τέλος τα παλιά φορτηγά - Ερχεται «βόμβα» και για τα ΙΧΑλλάζουν τα δεδομένα και στην Ελλάδα, η οποία πλήττεται από τα παλαιά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όρισε την ημερομηνία απόσυρσης παλαιών ΦΔΧ…


Τέλος στην κίνηση των παλαιών φορτηγών που μεταβιβάζονται σε νέους αγοραστές θέτει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ανανεώσει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Συγκεκριμένα μετά τις 27 Ιουλίου αν μεταβιβαστεί κάποια άδεια Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης τότε ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το παλαιό όχημα με σύγχρονο το οποίο θα πληροί τουλάχιστον την οδηγία ρύπων Euro IV!


Βέβαια όσα παλαιά φορτηγά μεταβιβαστούν πριν την έναρξη εφαρμογής της διάταξης δεν έχουν την υποχρέωση αλλαγής του οχήματος όπως επίσης και όσες άδειες ΦΔΧ μεταβιβάζονται από κληρονομικά αίτια.


Σημειώστε πως θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως το συγκεκριμένο σχέδιο σύντομα θα εφαρμοστεί και για τα παλιά ΙΧ, που επίσης η Ελλάδα έχει έναν από τους γηραιότερους στόλους της Ε.Ε.


Ειδικότερα η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει ότι: «Υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης – Εφαρμογή άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010


Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. Β1/οικ.18827/21-1-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ Ρ4ΞΣ465ΧΘΞ-4ΟΚ)


1. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, ορίζεται δια της παρούσας νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ρύθμισης του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιουλίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.

2. Μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 27-1-2022 ή θα πραγματοποιηθούν από την έκδοση της παρούσας έως την ανωτέρω νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης δεν θίγονται και οι νέοι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ανωτέρω υποχρέωση του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010.»


newsauto.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια