Στήριξη στους αγρότες με τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014- 2020 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Στήριξη στους αγρότες με τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014- 2020Η εταιρία «Δομή Γεωργικών Συμβούλων Αειφόρος Ανάπτυξη Ι.Κ.Ε.» με δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα μπορεί να παρέχει στους αγρότες στήριξη για τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014- 2020. 
 
 Στόχος είναι η βελτίωση της αειφόρου διατήρησης και της συνολικής απόδοσης κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης που θα συμμετέχει στο υπομέτρο 2.1, με τη λήψη ορθών αποφάσεων για την συνολική τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

 Σημαντική κατεύθυνση μας είναι να κάνουν χρήση των συμβούλων νέοι γεωργοί. 

Οι συμβουλές που παρέχονται έχουν σχέση με : 
• Πολλαπλή συμμόρφωση 
• Πρασίνισμα 
• ΣΟΔ/Agro 
• Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 
• Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 
• ΟΦΠ 
• Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή 
• Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λ.π. για την βιοοικονομία 
• Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας 
• Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή 
• Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά 
• Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός / ΤΠΕ 
• Μείωση κόστους παραγωγής 
• Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 
• Καθετοποίηση 
• Προσανατολισμός στην αγοράΔομή Γεωργικών Συμβούλων

info@aeiforosike.com 
τηλ. 2313117437 
Χαλδίας 69 Καλαμαριά 
Τ.Κ 55133