Δ.Θέρμης: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων για την κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων για την κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης ΚαθαριότηταςΟ Δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, καθώς και τους ονομαστικούς πίνακες της ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 36 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας (ανταποδοτικού χαρακτήρα).


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1/2022-101

ONΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022 -103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-105

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2022-106


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΑ- Α.Π.

101-ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ-ή-C-ΚΑΤ.-ΨΗΦΙΑΚΟ-ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

102-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ (Γ+Ε ή C+Ε ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

103-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ-JCB

104-ΔΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΜΕ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΕΡΙΤΗ

105-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

106-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)