Οι τράπεζες χαλαρώνουν τα κριτήρια για τα στεγαστικά δάνεια - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Οι τράπεζες χαλαρώνουν τα κριτήρια για τα στεγαστικά δάνειαΠιο χαλαρά θα γίνουν έως ένα βαθμό στο β’ τρίμηνο του 2022 τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά, των οποίων η ζήτηση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, δεν αναμένεται κάποια μεταβολή. Στο πρώτο τρίμηνο η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε, σε μικρότερο όμως βαθμό απ΄ότι αναμενόταν όπως προέκυψε από την έρευνα των τραπεζικών χορηγήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄τρίμηνο του 2021, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄τριμήνου του 2022.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ, στο α΄τρίμηνο του 2022, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, αν και τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν ως ένα βαθμό, λόγω αναγκών για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.