Σχέδια για μεταφορά του ΑΧΕΠΑ και της Ιατρικής Σχολής στο Αγρόκτημα ΑΠΘ έξω από τη Θέρμη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Σχέδια για μεταφορά του ΑΧΕΠΑ και της Ιατρικής Σχολής στο Αγρόκτημα ΑΠΘ έξω από τη ΘέρμηΈνα εξαιρετικά ενδιαφέρον και φιλόδοξο σχέδιο το οποίο, εάν υλοποιηθεί, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ακαδημαϊκό, νοσοκομειακό και εν γένει, ιατρικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, επεξεργάζεται εδώ και καιρό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

Ο πυρήνας της πρότασης προβλέπει τη δημιουργία ενός ιατρικού cluster, στο χώρο του πανεπιστημιακού αγροκτήματος, πλησίον του αεροδρομίου, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου νοσοκομείου, τη μεταφορά της Ιατρικής Σχολής, τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου με αντικείμενο τις ιατρικές επιστήμες, τη λειτουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου κ.ο.κ.


Αφορμή για την επεξεργασία αυτής της πρότασης αποτέλεσε το γεγονός ότι τον Μάιο του 2026 λήγει το σημερινό καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ειδικότερα, το 1947 οι AHEPANS χρηματοδότησαν την κατασκευή ενός νοσοκομείου δυναμικότητας 120 κλινών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε και λειτούργησε, μαζί με την τότε, ιδρυθείσα Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1951, υπογράφηκε σύμβαση διάρκειας 50 ετών, μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΑΠΘ η οποία προέβλεπε την κατασκευή ενός νοσοκομειακού κτηρίου δυναμικότητας 200 κλινών, το οποίο προσαρτήθηκε στις ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί από τους AHEPANS.


Σύμφωνα με τη σύμβαση, το νέο πλέον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ θα λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ, υπαγόμενο στο υπουργείο Υγείας για 50 χρόνια, με δικό του διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετείχε και εκπρόσωπος των AHEPANS. Ωστόσο, όλες οι κλινικές θα παρέμεναν πανεπιστημιακές, διοικούμενες από καθηγητές Ιατρικής του ΑΠΘ. Ένα χρόνο πριν από τη λήξη της σύμβασης, το 2000, το ελληνικό δημόσιο παρέτεινε μονομερώς για άλλα 25 χρόνια το καθεστώς λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ, με χρονικό ορίζοντα λήξης τον Μάιο του 2026 οπότε αυτοδικαίως, το νοσοκομείο θα περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα στο ΑΠΘ.


Έχοντας αυτό το ορόσημο μπροστά του το ΑΠΘ συγκρότησε πριν από περίπου έναν χρόνο ειδική επιτροπή προκειμένου να μελετήσει τον βέλτιστο τρόπο μεταφοράς του ΑΧΕΠΑ στην αποκλειστική ευθύνη του πανεπιστημίου. Η επιτροπή αυτή, στην οποία βασικοί συντελεστές είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, αφού μελέτησε διάφορα σενάρια αποφάνθηκε ότι το ΑΧΕΠΑ, για να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να μετασχηματιστεί. Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή έκρινε ως πλέον βέλτιστη λύση την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην περιοχή του πανεπιστημιακού αγροκτήματος και συγκεκριμένα, στο χώρο ο οποίος βρίσκεται κάτω από το δρόμο Θεσσαλονίκης – Περαίας, κοντά στα πράσινα φανάρια.
Τι θα περιλαμβάνει

Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός ιατρικού cluster το οποίο θα περιλαμβάνει:


- το νέο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δυναμικότητας 800 κλινών, συνολικής επιφάνειας 80.000 τ.μ.
- την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, σε κτήρια συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ.
- ένα ερευνητικό κέντρο, συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ.


Θα περιλαμβάνει επίσης:

- συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο για τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων ιατρικού περιεχομένου.


- εμπορικό κέντρο το οποίο μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως Medical Store.
- εστιατόριο και ένα διοικητικό κέντρο στο οποίο θα εγκατασταθεί η διοίκηση του "Αριστοτέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου" όπως θα λέγεται.


Συνολικά προβλέπεται η δόμηση περίπου 150.000 τ.μ., σε διώροφα κτήρια, τα οποία θα καλύψουν περίπου το ένα τρίτο της έκτασης των 220 στρεμμάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη όλου του έργου.


Τα οφέλη του έργου

Σύμφωνα με την επιτροπή η οποία έχει επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη πρόταση, στόχος του έργου είναι να προσελκύσει όχι μόνο εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, αλλά και εξειδικευμένες επιχειρήσεις στον ιατρικό κλάδο. Επιπλέον, η επιτροπή στην πρότασή της περιγράφει και τα σημαντικά οφέλη τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση αυτού του σχεδίου:


1. Θα δοθεί η δυνατότητα η πόλη να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο το οποίο αφενός θα παρέχει καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες και αφετέρου θα είναι ικανό να θέσει τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο της ιατρικής εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών νοσηλείας.


2. Το δεύτερο όφελος προκύπτει από την ταυτόχρονη μετεγκατάσταση της Ιατρικής Σχολής, με όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές της, δίπλα στο νέο ΑΧΕΠΑ. Το νέο νοσοκομείο θα παρέχει συνδυασμένες εκπαιδευτικές, κλινικές και ερευνητικές υπηρεσίες στον τομέα της Ιατρικής και της Βιοϊατρικής. Έτσι, η διασύνδεση μεταξύ ιατρικής εκπαίδευσης, πρακτικής και έρευνας θα συμβάλει στην συνολική αναβάθμιση του επιπέδου της Ιατρικής Σχολής.


3. Οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούν να προσελκύσουν και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα τα οποία θα μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες με την Ιατρική Σχολή. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει και τον διεθνή ρόλο της Ιατρικής Σχολής στους κόλπους της οποίας λειτουργεί ήδη το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και το "Ελληνικό Ιατρικό Φόρουμ Διασποράς".


4. Η λειτουργία του Αριστοτέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου θα μπορούσε να αποτελέσει ανάχωμα στη φυγή επιστημόνων προς το εξωτερικό, κυρίως από το χώρο των Επιστημών Υγείας.


5. Η μετεγκατάσταση του ΑΧΕΠΑ και της Ιατρικής Σχολής εκτός της πανεπιστημιούπολης θα απελευθερώσει αρκετά κτήρια στα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν Τμήματα και Σχολές που σήμερα βρίσκονται εκτός του campus. Επίσης, το σημερινό κτήριο του ΑΧΕΠΑ θα μπορεί να ανακαινιστεί και να μετατραπεί σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εναλλακτικά δε, θα μπορούσε να συντελέσει στον ανασχεδιασμό του νοσοκομειακού χάρτη της περιοχής με την πιθανή μεταφορά εκεί μικρότερων νοσοκομείων όπως το "Γ. Γεννηματάς" και το "Άγιος Δημήτριος".


6. Τέλος, η λειτουργία του Αριστοτέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου στο χώρο του πανεπιστημιακού αγροκτήματος θα δώσει ώθηση για την ταχύτερη επέκταση του μετρό προς την περιοχή του αεροδρομίου καθώς εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επιβατικής κίνησης.


Το κόστος και η λύση του ΣΔΙΤ

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον εξοπλισμό του νέου νοσοκομείου καθώς και της Ιατρικής Σχολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο έχει τεθεί υπόψη της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος το βλέπει θετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη να συνδράμει με το ποσόν των 100 εκατ. ευρώ, από κρατικά και κοινοτικά κονδύλια, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος των 300 εκατ. θα εξασφαλιστεί από δανειακά ή ίδια κεφάλαια. Θα πρόκειται δηλαδή για ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.


Το σχέδιο έχει τεθεί επίσης, υπόψη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία κάνει τους δικούς της σχεδιασμούς για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, καθώς και υπόψη του δήμου Θέρμης στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το πανεπιστημιακό αγρόκτημα.


voria.gr