Aπαλλαγή τέλους κινητής τηλεφωνίας – Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Aπαλλαγή τέλους κινητής τηλεφωνίας – Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης


Από σήμερα, Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στο gov.gr-ΕΨΠ για απαλλαγή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας
Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Η ειδική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και λειτουργεί για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, μέσω της τήρησης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.).

Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μη.Δ.Α.Τε. γίνεται με χρήση του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής.

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρισης των δικαιούχων φυσικών προσώπων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:


α) ηλεκτρονικά στο Μη.Δ.Α.Τε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με πιστοποιημένη πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή,

β) με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στις περιπτώσεις που:

i) ο αιτών δεν διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή

ii) διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για ανήλικο δικαιούχο που έχει την επιμέλεια και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων


1. Για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος απαλλαγής μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο αιτών ενημερώνεται ότι θα γίνει διαβίβαση για την απαλλαγή του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου και του έτους γέννησης του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει, καθώς και σε κάθε νέο πάροχο όταν λαμβάνει χώρα φο-ρητότητα του δηλωμένου αριθμού κινητού (ήτοι αλλαγή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού).

2. Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να καταχωρισθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. σε αίτηση μόνο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Μη.Δ.Α.Τε. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης ότι ο συγκεκριμένος αριθμός κινητού χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.


3. Δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο εξωτερικού.

4. Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το μητρώο πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών ή το έντυπο Ε1 της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΚΕΔ). Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, το φυσικό πρόσωπο δύναται να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά του προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

5. Στη συνέχεια, ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ήδη ενεργή αίτηση για το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στο Μη.Δ.Α.Τε. καθώς και αν πληρούται το ηλικιακό κριτήριο υπαγωγής στην απαλλαγή για τον αιτούντα ή τον ανήλικο δικαιούχο υπό την επιμέλειά του.


6. Ενήλικας δικαιούχος, για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση πριν την ενηλικίωσή του από τον έχοντα την επιμέλεια του, έχει πρόσβαση στην υποβληθείσα αίτηση που τον αφορά κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας του (αυθεντικοποίηση) στο Μη.Δ.Α.Τε. με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε διαγραφή υποβληθείσας αίτησης που έχει υποβάλει το ίδιο. Σε περίπτωση υποβληθείσας αίτησης με δικαιούχο ανήλικο, διαγραφή αυτής μετά την ενηλικίωσή του, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από τον ίδιο τον δικαιούχο. Το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι η πληροφορία διαγραφής του αριθμού κινητού τηλεφώνου από το Μη.Δ.Α.Τε. θα διαβιβαστεί στον πάροχο κινητής.

8. Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής του και καταχώριση νέας αίτησης όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

9. Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των καταχωρισμένων ή ενημερωμένων στοιχείων.

10. Τα ακόλουθα στοιχεία των ενεργών αιτήσεων προβάλλονται στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε.:

α) Ονοματεπώνυμο αιτούντος

β) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ αιτούντος

γ) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου

δ) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ δικαιούχου

ε) Αριθμός κινητού

στ) Κατάσταση αίτησης

ζ) Ημερομηνία και ώρα υποβολής αίτησης.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ