Ποιοι αποχωρούν με πλήρη σύνταξη μέσα στο 2022 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ποιοι αποχωρούν με πλήρη σύνταξη μέσα στο 2022Συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη μέσα στο 2022.
Πρόκειται για γεννημένους/-ες από το 1958 έως το 1968, κυρίως μητέρες του ιδιωτικού τομέα, εργαζομένους/εργαζόμενες με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, ασφαλισμένους/-ες με 35ετία, καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2010-2012.

Ειδικότερα, για συνταξιοδότηση εφέτος με πλήρη σύνταξη (υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη) το δικαίωμα έχουν 11 κατηγορίες ασφαλισμένων που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και τον πρώην ΟΑΕΕ και 8 κατηγορίες ασφαλισμένων στον δημόσιο τομέα. Αυτοί μπορούν εντός του 2022 να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και συμπληρώνουν εφέτος το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Ειδικότερα, στον ιδιωτικό τομέα οι κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την εργασία με πλήρη σύνταξη είναι οι εξής:


Ιδιωτικός τομέας

Γυναίκες-μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από τον 04/1960 έως και τον 12/1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 9 μήνες.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 11 μήνες.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 55 έτη.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το πρώτο τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 55 έτη και 9 μήνες.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το πρώτο εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 56 έτη και 6 μήνες.

Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966. Για να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία που είναι τα 55 έτη.

Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 56 έτη.

Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 57 έτη.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι τα 61 έτη και 3 μήνες.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση. Απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.

Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.


Στο δημόσιο τομέα, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την εργασία με πλήρη σύνταξη είναι οι εξής:

Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2018. Απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019. Απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννημένοι/-ες το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019. Ααπαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι/-ες έως και τον 09/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019. Ααπαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών.

Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννημένοι/-ες έως και τον 03/1958 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011. Απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών.

Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 με 21 έτη το 2011. Απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964. Απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

Επισημαίνεται ότι το 2022 εξέπνευσε η μεταβατική περίοδος όπου οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερους όρους πριν από την ηλικία των 62 και των 67 ετών. Όπως αναφέρουν τα Νέα, από την 1/1/2022 υπάρχουν μόνο οι παρακάτω τρεις επιλογές:

Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης.

Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 67ο έτος με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης.

Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης.