Εναρξη έκδοσης νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2022 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εναρξη έκδοσης νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2022Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022.

Ημερομηνία έναρξης για την έκδοση νέων δελτίων και για την ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2022 και ημερομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης θα γίνεται από:

👉Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Ν. Θεσσαλονίκης.

👉 Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια