ΟΑΕΔ: Πότε διαγράφεται η κάρτα ανεργίας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΟΑΕΔ: Πότε διαγράφεται η κάρτα ανεργίαςΟ ΟΑΕΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις περιπτώσεις στις οποίες διαγράφεται η κάρτα ανεργίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις είναι οι εξής:

Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου

Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας

Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας
  • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)
  • Σε περίπτωση στράτευσης
  • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
  • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών
  • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης
  • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ


Δεν υπάρχουν σχόλια