ΕΕΤΑΑ: Από 1η Νοεμβρίου η παρακολούθηση παρουσιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΕΕΤΑΑ: Από 1η Νοεμβρίου η παρακολούθηση παρουσιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠΤέθηκε την Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. από την ΕΕΤΑΑ σε επιχειρησιακή λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης παρουσιών για τους εξυπηρετούμενων ατόμων των προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας». 

Η καταγραφή παρουσιών θα γίνει από την1η Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώνει η ΕΕΤΑΑ στο διάστημα που που μεσολαβεί μέχρι έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στα παραπάνω δύο προγράμματα είναι απαραίτητο να εκτελέσουν τις εξής προπαρασκευαστικές ενέργειες:

1) είσοδος στο Π.Σ. κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet του Φορέα,

2) καταχώρηση των στοιχείων των στελεχών που θα κάνουν χρήση του Π.Σ.,

3) καταχώρηση των στοιχείων των κινητών συσκευών (τηλέφωνα και ταμπλέτες) που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των παρουσιών, και τέλος

4) αρχικοποίηση των εν λόγω κινητών συσκευών,

σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον Αναλυτικό Οδηγό Παρουσίασης του Συστήματος, που σας παρέχεται στην διεύθυνση που ακολουθεί.

Η πρόσβαση στο Π.Σ. “Enarmonisys” θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisys.eetaa.gr .

Η πρόσβαση στην εφαρμογή της κινητής συσκευής θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisysapp.eetaa.gr/ .

Επισυνάπτεται ο Αναλυτικός Οδηγός Παρουσίασης του Συστήματος .

e-dimosio.grΔεν υπάρχουν σχόλια