Νέες μητέρες: Μειώνονται στο μισό για 12 μήνες οι εισφορές τους - Όλες οι λεπτομέρειες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Νέες μητέρες: Μειώνονται στο μισό για 12 μήνες οι εισφορές τους - Όλες οι λεπτομέρειεςΜειωμένες εισφορές για κύρια σύνταξη θα συνεχίσουν να καταβάλλουν οι νέες μητέρες για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά τον μήνα του τοκετού ή για το 12μηνο μετά τη λήξη της επιδότησης λοχείας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που δίνει διαχρονικά σημαντική ανάσα τόσο στις νέες μητέρες όσο και στις οικογένειες τους και το οποίο όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται.

Μέχρι πρότινος η καταβολή μειωμένων εισφορών από ασφαλισμένες – μητέρες με μισθωτή απασχόληση ίσχυε εφόσον αφορούσε χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης.

Για κάθε άλλο χρονικό διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για οποιοδήποτε λόγο (πχ κανονική άδεια, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονο προς το μειωμένο ωράριο άδειας φροντίδας παιδιού κλπ) δεν καταβάλλονταν μειωμένες εισφορές.


Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αποσαφηνίστηκε ότι ως διάστημα απασχόλησης, θεωρείται και ο χρόνος λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές (π.χ. κανονική άδεια, ισόχρονη άδεια προς το μειωμένο ωράριο εργασίας για την φροντίδα του παιδιού, ειδική άδεια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 για την προστασία της μητρότητας κλπ).

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κατά το διάστημα αυτό οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Η μείωση της εργατικής εισφοράς κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, αφορά τις μητέρες οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις, ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, έργου, ωρομίσθιες κ.λ.π. και απασχολούνται με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση. 

Μετά τη μείωση κατά 50% το ποσοστό του κλάδου κύριας σύνταξης βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η εισφορά για τον κλάδο αυτό που βαρύνει τη μητέρα ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαμορφώνεται σε 3,335% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.
Δεν υπάρχουν σχόλια