Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για πιλοτικές δίκες εξπρές στον Άρειο Πάγο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για πιλοτικές δίκες εξπρές στον Άρειο Πάγο

Το νομοσχέδιο «Ταχεία Πολιτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την Ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Διατάξεις που αποβλέπουν «στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας» εισάγει το σχέδιο νόμου «Ταχεία Πολιτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την Ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο που φέρει την «σφραγίδα» του υπουργείου Δικαιοσύνης, προβλέπει μεταξύ άλλων, πρότυπη ταχεία πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος αλλά και ενίσχυση των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων.Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης τα εξής:

👉  Καθιερώνεται η πρότυπη ή πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. 
Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα, που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν σημαντικό αριθμό δικών, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας, με δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

👉  Θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης σε υποθέσεις που η προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων από το δικαστήριο σε περίπτωση ματαίωσης των υποθέσεων αυτών για λόγους ανωτέρας βίας.

👉  Ενισχύεται ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, έχουν στόχο «την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών» αλλά και την «την άρση δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική».

Τέλος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «απορρέουν κυρίως από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επέφερε ο ν. 4335/2015 (Α’ 87) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), σύμφωνα με τις προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό».

in.gr