Συνεργεία ηλεκτρικών οχημάτων: Νέα ΚΥΑ περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα συνεργεία - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συνεργεία ηλεκτρικών οχημάτων: Νέα ΚΥΑ περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα συνεργεία


Νέα ΚΥΑ περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα συνεργεία που θα επισκευάζουν ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη τεχνική υποστήριξη των EV.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περιγράφονται οι νέοι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όσα συνεργεία επισκευάζουν και συντηρούν ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Σκοπός της ΚΥΑ είναι να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες προκειμένου να επεκταθεί η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, αφού έτσι εξασφαλίζεται η αυξημένη τεχνογνωσία και η καλύτερη τεχνική υποστήριξη των εν λόγω οχημάτων μακροχρόνια, σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Η υπογεγραμμένη απόφαση αφορά οχήματα υψηλής τάσης, στα οποία περιλαμβάνονται μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράτροχα έως 9 θέσεων, και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Ηλεκτροκίνητα οχήματα, που παίρνουν κίνηση από την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στις μπαταρίες τους, και

Υβριδικά οχήματα, που παίρνουν κίνηση τόσο από θερμικούς κινητήρες, όσο και από ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τα Plug-In υβριδικά, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στις μπαταρίες τους προέρχεται κυρίως από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά τους χώρους των συνεργείων, αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν ειδική σήμανση. Ο χώρος εργασιών πρέπει να είναι οριοθετημένος με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ενώ αντίστοιχες πινακίδες θα πρέπει να τοποθετούνται και στα εν λόγω οχήματα. Έτσι, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών με ασφάλεια, τόσο για τους εργαζόμενους του συνεργείου, όσο και για τα οχήματα.

Ως Αρμόδια Αρχή για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και για την ανάκληση και σφράγιση των συνεργείων ορίζεται η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου υπάγεται το εκάστοτε συνεργείο.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα: 
Πραγματοποιείται ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς διαμορφώνονται οι συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξη του ηλεκτροκίνητου οχήματος σε όλον τον κύκλο ζωής του. Επιπλέον, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς θεσπίζεται μια νέα επαγγελματική ειδίκευση σε ένα πεδίο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
autoagora