ΕΛΣΤΑΤ: Θέλεις να συμμετέχεις στην Απογραφή 2021; Δήλωσε συμμετοχή. Οι όροι και η αμοιβή - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΕΛΣΤΑΤ: Θέλεις να συμμετέχεις στην Απογραφή 2021; Δήλωσε συμμετοχή. Οι όροι και η αμοιβή



To 2021 είναι χρονιά απογραφής που θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της Τετάρτης 21 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της Δευτέρας 23 Αυγούστου 2021.

Για απογραφείς που θα χρειαστεί να μεταβούν σε νησί εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, η ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ.

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν θέσεις απογραφέων, ενώ το κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα αποφέρει στον απογραφέα το ποσό των 2,5 ευρώ.

Με δεδομένο ότι κάθε απογραφέας θα αναλάβει, κατά μέσο όρο, την απογραφή 150 κατοικιών και των μονίμων κατοίκων που διαμένουν σε αυτές, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, προκύπτει ότι η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ξεκινά από το ποσό των 937,5 ευρώ μικτά.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  • Άνεργοι
  • Φοιτητές
  • Απόφοιτοι Γυμνασίου
  • Απόφοιτοι Λυκείου (όλων των τύπων)
  • Πτυχιούχοι ΤΕΙ
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ
  • Ιδιώτες
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι
  • Φυσικά πρόσωπα
Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο:
https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers), η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.