Η απογραφή του πληθυσμού της Κοινότητας Λειβαδίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η απογραφή του πληθυσμού της Κοινότητας ΛειβαδίουΚοινότητα Λειβαδίου Δήμου Θέρμης


Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ


Επανερχόμαστε στο ζήτημα της γενικής απογραφής του πληθυσμού της χώρας, η οποία έχει αρχίσει ήδη. Τούτο διότι το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα για την Κοινότητα Λειβαδίου. Στον νέο νόμο για την εκλογή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται ότι οι Κοινότητες που έχουν κατοίκους κάτω των 300, με βάση την τελευταία απογραφή, θα εκλέγουν μόνο πρόεδρο και δεν θα έχουν Κοινοτικό Συμβούλιο. 

Αυτό αποτελεί κατά την άποψη μου πλήγμα κατά των μικρών Κοινοτήτων (κάτω των 300 κατοίκων), αλλά και ισχυρό τραυματισμό της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και λειτουργίας του πληθυσμού των μικρών Κοινοτήτων, διότι ένας και μόνος πρόεδρος δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μόνιμες ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας, χωρίς την υποστήριξη Κοινοτικών Συμβούλων. 

Δίκαιο θα ήταν, κατά την άποψή μου, το έμψυχο δυναμικό κάθε Κοινότητας να υπολογίζεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους και όχι τους καταλόγους της απογραφής, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 10 χρόνια, γιατί η εκλογή κοινοταρχών γίνεται από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και όχι από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της απογραφής, Το έμψυχο δυναμικό καθορίζει και το ποσοστό των επιχορηγήσεων που δικαιούται κάθε Κοινότητα.

Για αυτό παρακαλώ κάθε Λειβαδιώτη και κάθε κάτοικο που έχει σπίτι στο Λειβάδι να βρίσκεται στο Λειβάδι την ημέρα της απογραφής και να απογράψει την οικογένειά του με όλα τα μέλη της εδώ. Η πράξη αυτή αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ιερή υποχρέωση και την ελάχιστη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει καθένας στον τόπο που γεννήθηκε και μένει, αν φυσικά αγαπά τον τόπο του και θέλει την πρόοδο και την προκοπή του.

Η δήλωση της απογραφής δεν έχει σχέση με τα εκλογικά ή εργασιακά και άλλα δικαιώματα του πολίτη.

Θα ενημερωθούμε με ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης πότε θα αρχίσει η απογραφή στην Κοινότητα Λειβαδίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια