Δ.Θέρμης: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης για την κάλυψη αναγκών της Καθαριότητας (ΣΟΧ 1 / 2021 του ΑΣΕΠ) - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης για την κάλυψη αναγκών της Καθαριότητας (ΣΟΧ 1 / 2021 του ΑΣΕΠ)Ο δήμος Θέρμης αναρτά και ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων στους κωδικούς 101,104,105 και 106 της προκήρυξης του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 / 2021 σχετικά με την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο), για την κάλυψη των αναγκών της διεύθυνσης Καθαριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια