Λιβάδι: Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δύο αποχετευτικά έργα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Λιβάδι: Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δύο αποχετευτικά έργα


Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εντάσσονται δύο έργα της Κοινότητας Λιβαδού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για το έργο της επέκτασης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Κοινότητας, καθώς και της κατασκευής του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας των λημμάτων του Λιβαδιού. 

Την Τετάρτη 26 Μαΐου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης, υπερψήφισε την πρόταση του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου για ένταξη των έργων στο πρόγραμμα.

//Η Ανακοίνωση:

"ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
Η ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης στη συνεδρίαση της Τετάρτης 26 Μαΐου 2021 υπερψήφισε την πρόταση του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου για τα έργα του Δήμου που θα ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής Κυβέρνησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που ίσχυσε στα προηγούμενα έτη. Ανάμεσα στα έργα που θα εκτελεστούν από τον Δήμο Θέρμης κατά προτεραιότητα στα επόμενα έτη εντάσσεται και το τεχνικό πρόγραμμα για την επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του Λειβαδίου και την κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λημμάτων. Πρόκειται για δύο μεγάλα τεχνικά έργα κόστους 1.300.000 ευρώ περίπου. Ο βιολογικός σταθμός προβλέπεται να κατασκευαστεί έξω από τη βόρεια πλευρά του οικισμού στο ρέμα «Πιθαρούδι» και η επέκταση του εσωτερικού δικτύου θα περιλάβει τις κατοικίες του νότιου οικισμού που δεν έχουν σύνδεση στον κεντρικό αγωγό.

Ο βιολογικός σταθμός του Λειβαδιου θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται όλα τα λήμματα των αγωγών αποχέτευσης και τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού, τα οποία μέχρι σήμερα διοχετεύονται ανεξέλεγκτα στο ρέμα Πιθαρούδι αποτελώντας μεγάλη εστία μόλυνσης. Μετά την ελεγχόμενη βιολογική επεξεργασία θα αποδίδονται αυτά ως καθαρά ύδατα στη φύση, απαλλαγμένα από μολυσματικά μικρόβια και μικροοργανισμούς.

Πρόκειται για δύο τεχνικά έργα μεγάλης αξίας και σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων και όλων των έμβιων όντων της περιοχής του Λειβαδίου και της ευρύτερης περιοχής των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή από τις συνθήκες NATURA 200 και RAMSAR. 

Είναι έργα υποδομής μακράς πνοής, τα οποία εναρμονίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου στο Λειβάδι, διότι θα ήταν άτοπο και προκλητικό από το ένα μέρος να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές για την αναγκαιότητα και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, την απόκτηση συνείδησης σεβασμού και ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενεές και από το άλλο τα μολυσμένα λήμματα του χωριού να διοχετεύονται ανεξέλεγκτα και ανεύθυνα στο ρέμα που οδηγεί στη λίμνη Βόλβη.

Οι πρώτες μελέτες των έργων αυτών έγιναν από τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου το έτος 2012. Ο προγραμματισμός και η κατασκευή των μεγάλων αυτών τεχνικών έργων δείχνουν την ευαισθησία του Δήμου για τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, την ευθύνη για τις επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στη ζωή των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και τη μέριμνα του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου και των μελών των αρμόδιων επιτροπών, όπως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για την ποιότητα ζωής, την πρόοδο και το μέλλον του Λειβαδίου.

Η κατασκευή των έργων αυτών αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων εδώ και μερικές δεκαετίες και είναι μια πολλές φορές εκφρασμένη υπόσχεση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου προς τους κατοίκους του Λειβαδίου που τώρα μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης. 

Η Κοινότητα και οι φίλοι του Λειβαδίου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα στελέχη του Δήμου για την ένταξη των αναγκαίων αυτών τεχνικών έργων στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου."
Δεν υπάρχουν σχόλια