Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα


Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας στοχεύει νέο πρόγραμμα του υπουργείο Ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης ώστε να αντιμετωπίσουν την εργασιακή επισφάλεια, που προκαλείται, μεταξύ άλλων, λόγω της υγειονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, της απαξίωσης τεχνολογικών λύσεων.

Επιπλέον, μέσα από την επαγγελματική συμβουλευτική οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να εντοπίσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και ικανότητες και παράλληλα να σχεδιάσουν ή και να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία. 

Η αναγκαία αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου στα εργασιακά, η αύξηση των πληροφοριών και των γνώσεων, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, καθώς και η μεταβολή των μεθόδων, που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση, απειλούν αρκετές θέσεις εργασίας και ανατρέπουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις, που είχαν μέχρι πρότινος οι εταιρείες.

 Την ίδια στιγμή, η διαρκής ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επιφέρει ανακατατάξεις στον κόσμο της εργασίας, που επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν τις θέσεις εργασίας σε όλους τους οικονομικούς κλάδους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό δημιουργώντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα αλλά και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που επιμορφώνεται συνεχώς. 

Σε αυτές τις συνθήκες ασκείται πίεση στους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες δεξιότητές τους ταχύτερα απ’ ότι στο παρελθόν, καθώς τα μισά περίπου από τα καθήκοντα που εμπεριέχονται σε όλες τις θέσεις θα αυτοματοποιηθούν.

Οι κύριες ενέργειες που θα περιλαμβάνονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι εξής:

α)Συμβουλευτική Υποστήριξη: Αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους, η οποία θα υλοποιηθεί από συμβούλους μέσω ατομικών συνεδριών. Η επιλογή του αντικειμένου, που θα παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος, θα επιβεβαιωθεί και θα προκύψει βάσει του ατομικού του σχεδίου δράσης για τον καθορισμό της επαγγελματικής του πορείας, σε συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής.


β)Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης: Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας έως 120 ωρών, τα οποία θα συνδυάζουν ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με κατάρτιση σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις πωλήσεις στις διοικητικές λειτουργίες και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας και χωρίς καμία εμπλοκή της επιχείρησης με τον προσδιορισμό και την κατανομή των αντικειμένων κατάρτισης να γίνεται σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των επαγγελμάτων και τις νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια. 

Η συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους ενώ υπάρχει η δυνατότητα μπόνους επιβράβευσης για επιτυχία στην διαδικασία πιστοποίησης τόσο για τους ωφελούμενους (πλέον του εκπαιδευτικού επιδόματος) όσο και για τους παρόχους κατάρτισης.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής ενώ μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση, ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα ενώ αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.


imerisia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια