Πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ.Θέρμης
Ο Δήμος Θέρμης, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ( ΔΕ και ΥΕ), με 8/μηνη σύμβασης εργασίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.


Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021. 


Η υποβολή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, στη Δ/νση : Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1,Τ.Κ. 57001, Θέρμη (υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική).

 Σας παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας, τη σχετική Ανακοίνωση, το σχετικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ, το Έντυπο ΣΟΧ 6 και υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια