Επίδομα ασθενείας: Ποιοι το λαμβάνουν και με ποιες προϋποθέσεις - Πώς θα e- ξυπηρετούνται πλέον οι εργαζόμενοι - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Επίδομα ασθενείας: Ποιοι το λαμβάνουν και με ποιες προϋποθέσεις - Πώς θα e- ξυπηρετούνται πλέον οι εργαζόμενοιΜε μερικά «κλικ» από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον το επίδομα ασθενείας - ατυχήματος οι εργαζόμενοι, καθώς καταργείται πλέον η υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που θα φιλοξενείται στο Gov.gr, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ψηφιακά.

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι ακόμα και ο θεράπων ιατρός θα στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γεγονός που θα επιταχύνει την διαδικασία. 

Παράλληλα, ο εργοδότης του ασφαλισμένου θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας, προκειμένου να βεβαιώσει ψηφιακά τα στοιχεία και τη περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του. 

Η διαδικασία θα παραμένει μέχρι το τέλος σε ψηφιακό περιβάλλον, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα εκδίδεται η εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και θα πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων.


Ποιοι λαμβάνουν το επίδομα ασθενείας

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα ασθενείας το λαμβάνουν οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται και οι οποίοι αδυνατούν να απασχοληθούν προσωρινά και απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τρείς μέρες για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος. 

Ο αριθμός ημερών που ο εργαζόμενος αδυνατεί να απασχοληθεί θα πρέπει να βεβαιώνεται από την πρώτη κιόλας μέρα με αιτιολογημένη γνωμάτευση γιατρού ειδικότητας της πάθησης, ενώ σε περίπτωση νοσηλείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπου εξιτηρίου που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα. 

Φυσικά, ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά πρώην φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διαδικασία.
Δεν υπάρχουν σχόλια