Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος (ΦΕΚ) - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.
Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας – ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016.

2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-σης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1.

4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.

5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e – ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Δείτε το ΦΕΚ εδώΔεν υπάρχουν σχόλια