Η θέση της "Παρέμβασης Πολιτών Δ.Θέρμης" για τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η θέση της "Παρέμβασης Πολιτών Δ.Θέρμης" για τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Θέρμης//Ανακοίνωση:

Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΥΑΘ για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει και διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα είναι πλέον γεγονός για όλο το Δήμο.

Για ακόμη μια φορά ενημερώνουμε για το ζήτημα με το άρθρο μας στην εφημερίδα ' Θέρμης Δρώμενα' που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες . 

Το παραθέτουμε : 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

Ακλόνητη πεποίθησή μας είναι πως λόγω των συνεπειών της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και επιπρόσθετα αυτών της πανδημίας στα νοικοκυριά, τα δημοτικά τέλη, οι δημοτικοί φόροι και τιμολόγια οφείλουν να αποτελούν πεδίο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής. 

Είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ πλέγμα προστασίας που να συμπεριλαμβάνει όλους τους δημότες.
Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα κοινωνικά αγαθά απαραίτητα για τη διαβίωση (ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός) οφείλουν να είναι για το δημότη/καταναλωτή υπηρεσίες ποιοτικές και τα τιμολόγια χαμηλού κόστους. 

Δύσκολη εξίσωση για ένα Δήμο. Προϋποθέτει οικονομικούς πόρους, οργάνωση, κατάλληλο προσωπικό αλλά κυρίως μια στρατηγική, έγκαιρη και προγραμματισμένη πολιτική, που προνοεί αντί να τρέχει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. 

Στο Δήμο μας οι οικονομικοί πόροι υπάρχουν, αλλά η εμπειρία της ίδιας διοίκησης εδώ 20 και πλέον έτη απομένει αναξιοποίητη και χωρίς τα απαραίτητα αντανακλαστικά. 

Απόδειξη η αύξηση του τιμολόγιου του νερού από τη ΔΕΥΑΘ. Από το Μάρτιο του 2020 ενημερώσαμε υπεύθυνα και επανειλημμένα τους δημότες και δώσαμε μάχη στο δημοτικό συμβούλιο. Τότε κανείς δημότης δεν το αντιλαμβανόταν, τώρα βέβαια που λαμβάνουν τους νέους λογαριασμούς, διαπιστώνουν το μέγεθος της αύξησης, το κόστος στο πορτοφόλι και αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. 

Βασικότερη αιτία της αύξησης ήταν η αύξηση της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος (σύμφωνα με τους αριθμούς η επιβάρυνση λόγω αύξησης του ρεύματος είναι το 49% της συνολικής επιβάρυνσης) και η αύξηση από την ΕΥΑΘ των τελών δικαιώματος χρήσης υπονόμων (δίκτυο αποχέτευσης). Οι πολίτες και οι επαγγελματίες επιβαρύνονται τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και στις υψηλές αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης καθόσον και για την παροχή αυτών των υπηρεσιών καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύμα! 

Η ΔΕΥΑ, που ήταν πλήρως απροετοίμαστη για τις παραπάνω αυξήσεις, αποφάσισε (αριθ. 31/2020 απόφαση/ πρακτικ. 5/24-2-2020) : 

i) αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης στα 15€ το έτος για όλους τους καταναλωτές, ενώ ίσχυαν ετήσια πάγια : για υδρόμετρα με μηδενική κατανάλωση 24€, για δε όλα τα άλλα 6€, 

ii) αύξηση στην τιμή κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό 5% ανά κλίμακα, 

iii) αύξηση της τιμής του κυβικού μέτρου αποχετευμένης ποσότητας στα 0,65€ ανά κυβικό μέτρο (m3) επί του 80% των m3 της ύδρευσης, ενώ η χρέωση ήταν 0,32 €/m3 επί του75% των m3 της ύδρευσης, ώστε για παράδειγμα σε κατανάλωση 100m3 η αύξηση ποσοστιαία είναι 108% (η αύξηση στην αποχέτευση αφορά όσους είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης).

Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε και καταψηφίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ τις αυξήσεις. ΑΝΑΜΕΝΑΜΕ να έρθει το θέμα προς λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μάταια καθώς εν τω μεταξύ άλλαξε η νομοθεσία και η αρμοδιότητα μετατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, όπου βέβαια και πάλι τις καταψηφίσαμε. 

Επιμείναμε, φέραμε προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε ως minimum να αξιοποιήσουμε την από 30/3/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου δηλαδή να ληφθεί απόφαση για χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΘ μέσω δανειοδότησης από το Δήμο και αυτός με τη σειρά του από το κράτος μέσω ΚΑΠ προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση αύξηση του τιμολογίου! Οι αποφάσεις ελήφθησαν από τη ΔΕΥΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο (121/2020/ πρακτικό 15-20-5-2020 ), το δάνειο όμως όχι! 

Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή -κατασταλτικά- για την αποφυγή της αύξησης είναι ο δανεισμός ή η χρηματοδότηση. 

Προληπτικά η διοίκηση του Δήμου και η ΔΕΥΑΘ που στο ΔΣ συμμετέχουν κατά πλειοψηφία αιρετοί της διοίκησης, θα μπορούσε να αποφύγει την αύξηση στην πιο άκαιρη χρονική στιγμή αν είχε εκπονήσει εγκαίρως ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο και πολιτική:

• για την αποφυγή συσσώρευσης και στη συνέχεια την είσπραξη των ανείσπρακτων 4.400.000€ απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων (περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ 2019),
• την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να μη χρειάζεται να πληρώνει υπηρεσίες στην ΕΥΑΘ.
• την έγκαιρη οργάνωση της ΔΕΥΑΘ ώστε να Μειωθούν οι Διαρροές και Απώλειες,
• την πρόβλεψη ύπαρξης Διαθέσιμων για αντιμετώπιση Απροβλέπτων Αναγκών,
• την άμεση αντίδρασή της στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ.
• τη λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας ή άλλων ΑΠΕ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους – υπήρχε μάλιστα και η κατάλληλη χρηματοδότηση για τις ενεργειακές κοινότητες αλλά χάθηκε η ευκαιρία – .

Στόχος μας είναι η ΔΕΥΑΘ να παραμείνει ένα ανεξάρτητο, οικονομικά και λειτουργικά νομικό πρόσωπο στο Δήμο Θέρμης, με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό που θα προσφέρει ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες με διαφάνεια και έμπρακτη καθημερινή λογοδοσία, θα μεριμνά για τον υδροφόρο ορίζοντα, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των διαρροών, την εξοικονόμηση της ενέργειας εμπεδώνοντας μια αμφίδρομη δημιουργική σχέση σεβασμού και συνέπειας με το δημότη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια