Τελευταία Νέα:

Οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης για τις σχολικές καθαρίστριες του δήμου Θέρμης 2020 – 2021 
Ο δήμος Θέρμης ανάρτησε τους αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης (μοριοδότησης), επιτυχόντων και απορριπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικών καθαριστριών διαδακτικού έτους 2020 – 2021, κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την τριμελή επιτροπή.

Ακολούθως παρουσιάζονται οι αναλυτικοί πίνακες:

ΜΟΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ–ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΠ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ—-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 2020 – ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 2020- ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 16-10-2020 – ΑΠΔεν υπάρχουν σχόλια