Τρεις δασκάλους σκακιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προκηρύσσει η ΔΕΠΠΑΘ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Τρεις δασκάλους σκακιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προκηρύσσει η ΔΕΠΠΑΘΤην πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των δράσεων της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και των Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020–2021 προκηρύσσει η ΔΕΠΠΑΘ. 


Συγκεκριμένα η επιχείρηση προτίθεται να προσλάβει τρία άτομα ειδικότητας “ΔΕ Δάσκαλος Σκακιού ” με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΚΙ