Τελευταία Νέα:

Ασανσέρ πολυκατοικιών: Θα δηλώνονται σε Μητρώο (διαδικασία)
Με διάταξη που «πέρασε» στο ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες,
ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστεί ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου. 


Ο υπεύθυνος συντηρητής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση διαδικασιών, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή. 

Η ως άνω καταγραφή θα συντελέσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες.

aftodioikisi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια