Πυροσβεστική: Πρόσκληση για κάλυψη κενών θέσεων εποχικής απασχόλησης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πυροσβεστική: Πρόσκληση για κάλυψη κενών θέσεων εποχικής απασχόλησης
H Πυροσβεστική προχωρά σε κάλυψη θέσεων εποχικής απασχόλησης.
Όπως αναφέρει η νέα πρόσκληση «κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι την συμπλήρωση πενταετίας από την διενέργεια του διαγωνισμού».

Τη δεδομένη στιγμή υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσληφθέντες – επιτυχόντες του ανωτέρω διαγωνισμού χίλιοι εκατόν εξήντα οκτώ (1168) ιδιώτες ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Από το σύνολο των χιλίων τριακοσίων (1300) θέσεων, που προκηρύχτηκαν με την ανωτέρω σχετική, προέκυψαν εκατόν τριάντα δυο (132) κενά

Το σύνολο των κενών θέσεων των πινάκων θα καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες – επιλαχόντες υποψηφίους των τελικών αναμορφωμένων κυρωμένων πινάκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια