Τελευταία Νέα:

Αντίθετοι οι γονείς στη μετακίνηση των παιδιών τους από το 3ο στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης/Τριαδίου - Η ανακοίνωση του ΣυλλόγουΑνακοίνωση του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημ.Σχολείου Τριαδίου


  Την Τρίτη 30/6/2020 συγκλήθηκε από την διευθύντρια του σχολείου,έκτακτη συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου,με συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων,με σκοπό την ενημέρωση μας για το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει ως προς την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Αποφασίστηκε οι 3 αίθουσες του βαρέως τύπου λυόμενου κτιρίου, να λειτουργήσουν με την καινούργια σχολική χρονιά ως Νηπιαγωγείο για τα νήπια και προνήπια της επέκτασης της Θέρμης.

Το 3ο Δημ. Σχ. Θέρμης - Τριαδίου είναι ορισμένο ως 12/θέσιο οργανικά και για το σχολικό έτος 2019 - 2020 λειτούργησε ως 12/θέσιο, μετά από σειρά ετών που λειτουργούσε ως 17/θέσιο και 19/θέσιο με πολύ σοβαρά ζητήματα κτιριακής υποδομής, παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας, καθώς και ασφάλειας των παιδιών.

Κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 και 2018 - 2019 χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα διδασκαλίας χώρος που παραχωρήθηκε απ' την Εκκλησία, μετά από απόφαση της Επιτροπής Παιδείας, με στόχο να μην μετακινηθούν σε όμορα σχολεία για παιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Ωστόσο, τώρα και με τη λήξη του διδακτικού έτους , ξαφνικά, προτείνεται απ' το Γραφείο Παιδείας η μετακίνηση των παιδιών από το 3ο Δημ.Σχ.Θέρμης-Τριαδίου στο 5ο Δημ.Σχ. Θέρμης-Τριαδίου , ενώ μόλις κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έγινε ανακατανομή τμημάτων και τάξεων μεταξύ των δύο σχολείων, σύμφωνα με όρια σχολικής περιφέρειας, τα οποία τέθηκαν, επίσημα, απ' τη Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης και επικαιροποιήθηκαν και για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Το σχολείο αδυνατεί να θέσει κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα μετακινηθούν παιδιά απ' το ένα σχολείο στο άλλο, ξαφνικά, και εκτός των ορίων της σχολικής περιφέρειας. Πέρα απ' τα πρακτικά ζητήματα (αδέλφια, φοίτηση σε Τ.Ε. κ.λπ.) τίθενται σοβαρά παιδαγωγικά ζητήματα που αφορούν στην ανακατανομή και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας, καθώς και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στον οικογενειακό προγραμματισμό της σχολικής μας κοινότητας και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων οι οποίοι, μετά από συνεννόηση, δέχονται πρακτική βοήθεια από άλλους γονείς, ως επί το πλείστον γείτονες, που αφορά στην παραλαβή και ασφαλή αποχώρηση των παιδιών τους απ' το σχολείο. 


Το Γραφείο Παιδείας γνωρίζει την χωρητικότητα και υφιστάμενη κτιριακή υποδομή του 3ου Δημ. Σχ. Θέρμης - Τριαδίου. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο μας, στο κεντρικό κτίριο, διαθέτει μόνο 9 αίθουσες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας. Υπάρχουν, επίσης, 3 βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι είναι πολύ μικρής χωρητικότητας και ακατάλληλοι για χρήση αιθουσών διδασκαλίας και πλέον, κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 λειτουργούν ως εξής:

α) Ως αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης, δεδομένου ότι το σχολείο μας εντάχθηκε στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών. (Επιφάνεια 24τ.μ.).

β) Ως υποτυπώδης τραπεζαρία, καθότι ο χώρος είναι πολύ μικρός (επιφάνεια 16τ.μ.) και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες σίτισης όλων των παιδιών του Ολοήμερου Προγράμματος. Ωστόσο, ο χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες σίτισης των παιδιών εκ περιτροπής ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά σιτίζονταν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και πάνω στα θρανία τους, λόγω έλλειψης και διάθεσης του απαραίτητου χώρου για τις παραπάνω ανάγκες.

γ) Ως βοηθητικού χώρου κι όχι ως αίθουσας διδασκαλίας, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους (επιφάνεια 17τ.μ.) και της γειτνίασής της με την αίθουσα του καυστήρα.

Επίσης σύμφωνα με το Π.Δ. 41/Φ.Ε.Κ.80/Α/7-5-2018 αρθ. 5 η κατανομή μαθητών/τριών ορίζεται 1 άτομο σε 2τ.μ. αφαιρούμενων των σταθερών επίπλων, στις αίθουσες διδασκαλίας.

Πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας του Covid-19, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές/τριες διατηρούν 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.

Οι αίθουσες kibo το σχολικό έτος 2019-2020 χρησιμοποιήθηκαν ως αίθουσες μουσικής και θεατρικής αγωγής,αναβαθμίζοντας έτσι ,τη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο μας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα και ζητάει απο τον Δήμο

1) Την συνέχιση της χρήσης των τριών αιθουσών του βαρέως τύπου λυόμενου κτιρίου από το 3ο Δημ.Σχ.Θέρμης-Τριαδίου,με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και όχι χρήση αυτών ως Νηπιαγωγείου για τα Νήπια και Προνήπια από την επέκταση της Θέρμης.

2)Την πρόταση προς το γραφείο Παιδείας του Δήμου Θέρμης για μετακίνηση

και χρήση των KIBO του σχολείου μας σε χώρο συστέγασης με άλλο Νηπιαγωγείο,λύση η οποία θα αποτρέψει ενδεχομένως την αποφυγή αναστάτωσης των μαθητων/τριων του σχολείου μας,καθώς και την μετακίνηση και μεταφορά Νηπίων.

Ως Σύλλογος Γονέων &Κηδεμόνων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στηρίζουμε την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Πάνω από όλα είναι τα παιδιά μας,η εκπαίδευση τους σε σωστές σχολικές εγκαταστάσεις και η καλή ψυχολογία τους.Τα παιδία χωρίστηκαν παρά την θέληση τους μία φορά το 2019-2020,μας ζητάνε να ξαναχωριστούν δεύτερη φορά το 2020-2021 και η ΣΤ΄ τάξη θα ξαναχωριστεί ακόμα μία φορά το 2021-2022 στην Α΄Γυμνασίου.

Αναρωτιόμαστε,σκέφτηκε κάποιος από όλους αυτούς που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις,τα παιδιά??????

Γιατί μιλάμε για παιδικές ψυχές!!!!!

Και ΟΧΙ, τα παιδιά δεν προσαρμόζονται τόσο εύκολα όσο θέλουν να πιστεύουν κάποιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια