Τελευταία Νέα:

Προκήρυξη για την πρόσληψη 28 πτυχιούχων φυσικής αγωγής από τη ΔΕΠΠΑ Θέρμης


Την πρόσληψη είκοσι οκτώ πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019 – 2020 ανακοινώνει η ΔΕΠΠΑΘ. 

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητά η επιχείρηση είναι η ενόργανη γυμναστική, οι ελληνικοί χοροί, ο κλασσικός αθλητισμός, οι αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, η ειδική φυσική αγωγή – θεραπευτική γυμναστική, η πετοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η κωπηλασία και η σχολική φυσική αγωγή.


Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β ́/17-06-2016 ΑΔΑ: Ω9Υ04653Π4-ΝΨΝ) Υπουργικής Απόφασης περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου Θέρμης καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Επιχείρησης (www.deppath.gr). 

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα, που θα λειτουργήσει η Δ/νση Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού. 

Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, του Αθλητικού Κέντρου Θέρμης και του Δήμου Θέρμης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης (Ταχ. Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,Τ.Κ.57001, τηλ. 2310463423, 2310461655, 2310464166) από Τετάρτη 06/11/2019 έως Τρίτη 19/11/2019 καθημερινά 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη για την πρόσληψη 28 πτυχιούχων φυσικής αγωγής εδώ .


Δεν υπάρχουν σχόλια