Από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2019 η καυσοξύλευση στο Δήμο Θέρμης. Ενημέρωση του Γραφείου Αγροτικής παραγωγής και Ανάπτυξης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2019 η καυσοξύλευση στο Δήμο Θέρμης. Ενημέρωση του Γραφείου Αγροτικής παραγωγής και Ανάπτυξης

Αποτέλεσμα εικόνας για υλοτομία

Ρυθμίστηκε η υλοτομία και γενικά η καυσοξύλευση κατά δασοπονικό είδος από τη Διεύθυνση Δασών και για το Δήμο Θέρμης.


Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση επιτρέπεται η υλοτομία από την 7η Οκτωβρίου έως την 7η Νοεμβρίου 2019 και στο Δήμο Θέρμης έπειτα από έγκριση της Δασικής Αρχής.

Ειδικότερα το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης ενημερώνει ότι: οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θέρμης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στους Γραμματείς των Δημοτικών ή Τοπικών τους Κοινότητας , για τη χορήγηση άδειας συλλογής ξερών καυσόξυλων στα όρια της κοινότητας κατοικίας τους για τις ανάγκες .


Στη σχετική απόφαση μεταξύ άλλων σημειώνεται:
Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση από τα δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις περιοχής ευθύνης μας για τους κατοίκους των κάτωθι Δήμων:
• Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Κ. Χορτιάτη, Δ.Κ. Φιλύρου),
Θέρμης (Δ.Κ. Βασιλικών, Δ.Κ. Αγ. Αντωνίου, Δ. Κ. Αγ. Παρασκευής, Δ.Κ. Λιβαδιού, Δ.Κ. Περιστεράς, Δ.Κ. Σουρωτής, Τ.Κ. Λακκιάς, Δ.Κ. Τριλόφου, Δ.Κ. Καρδίας, Δ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, Δ.Κ. Πλαγιαρίου, Τ.Κ. Ανω Σχολαρίου, Δ.Κ. Θέρμης, Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού, Δ.Κ. Ν. Ρυσίου, Δ.Κ. Ταγαράδων).
Η καυσοξύλευση θα γίνεται ως εξής:Τα ξερά ιστάμενα καθώς και τα κατακείμενα άτομα καστανιάς, δρυός, οξυάς κ.λπ. θα συλλέγονται από ολόκληρη την έκταση του δάσους των προαναφερόμενων Κοινοτήτων κατά το ως άνω καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.


Ειδικότερα στις Δ.Κ. Χορτιάτη και Λιβαδιού επιτρέπεται και η συλλογή υπολειμμάτων υλοτομίας από τις διαχειριζόμενες συστάδες των Δημοσίων Δασών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί η υλοτομία, η μετατόπιση και η μεταφορά των δασικών προϊόντων και να έχει συνταχθεί το πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης.

Τα συλλεγόμενα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για ατομικές ανάγκες των κατοίκων, απαγορευμένης της εμπορίας αυτών, ή της διαθέσεώς τους για άλλο σκοπό και της μεταφοράς των εκτός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο . 

Ο Δήμος θα αναλάβει να προσκομίσει στο Δασαρχείο συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των αιτούντων ανά Τοπική Κοινότητα, στην οποία θα αναγράφονται επίσης το τηλέφωνο, η Δ/νση κατοικίας , η ημερομηνία της αίτησης και στην οποία θα Βεβαιώνεται ότι οι αιτούντες είναι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας. 

Στην προκειμένη περίπτωση την αίτηση την υποβάλλει ο αρχηγός της οικογένειας και η αντιστοιχία είναι μια αίτηση ανά οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης και την κ. Μακαντάση Νίκη, στο τηλ.: 23963 30032, π.Δημαρχείο Βασιλικών.