Κοινωφελής εργασία για 35.000 ανέργους - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Κοινωφελής εργασία για 35.000 ανέργους

Αποτέλεσμα εικόνας για οαεδ εργασια

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 ανέργους αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση. Το πρόγραμμα θα αναμορφωθεί και θα στοχεύει σε αδύναμες ομάδες που αναζητούν εργασία, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι. Θα υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη και για επιπλέον κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από τις τοπικές αγορές εργασίας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, μιας και ο χρόνος πιέζει, αφού το τρέχον λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει όλους τους δήμους, τις περιφέρειες και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, όπως επίσης και 37 υπηρεσίες του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, τα βασικά καινοτόμα στοιχεία του νέου προγράμματος αφορούν την αποκλειστική του στόχευση σε αδύναμες ομάδες της αγοράς εργασίας, την ολοκληρωμένη διάρθρωση και το θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. 

Η απασχόληση διάρκειας 8 μηνών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων, θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων, που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως, ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Κυριότερα, το αναμορφωμένο πρόγραμμα θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σπονδυλωτής παρέμβασης, η οποία με την παροχή –σε επόμενο στάδιο– εξειδικευμένης και πιστοποιημένης, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας, θα οδηγεί στην ομαλή επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα.

Οπως προκύπτει άλλωστε από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τους εγγεγραμμένους ανέργους, κατά τον μήνα Αύγουστο, το 56,25% του συνόλου των ανέργων που βρίσκονται στη λίστα του οργανισμού παραμένει εγγεγραμμένο σε αυτήν για περισσότερο από ένα χρόνο. 

Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι περιορίστηκαν τον προηγούμενο μήνα σε 961.749 άτομα. Σε σχέση με τον Ιούλιο (970.201), διαπιστώνεται μείωση ανέργων κατά 8.452 άτομα ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (973.471) προκύπτει μείωση ανέργων κατά 11.722 άτομα. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται πλέον σε 138.492 και αντιστοιχούν στο 14,4% του συνόλου.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που δημοσίευσε χθες ο οργανισμός, γίνεται σαφές το πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς 541.014 άνεργοι βρίσκονται χωρίς δουλειά, χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Επίσης, 359.301 άνεργοι (37,35%) είναι ηλικίας 30 έως 44 ετών. Επιπλέον, 414.223 άνεργοι (43,06%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 189.818 (19,73%) που βρίσκονται χωρίς δουλειά, παρά το γεγονός ότι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Καθημερινή