Τελευταία Νέα:

ΔΕΠΠΑΘ:134 προσλήψεις στο δήμο Θέρμης – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις


Η ΔΕΠΠΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού 134 ατόμων για τη λειτουργία των δράσεων των
Διευθύνσεων Χορού, Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου, Πολιτιστικών Δράσεων και των ΚΔΑΠ της Δημοτικής Επιχείρησης, καθώς και ενός ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης κατά την διδακτική περίοδο 2019-2020. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης (από Δευτέρα 19/08/2019 έως Παρασκευή 30/08/2019) στα γραφεία της Επιχείρησης, καθηµερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ. Δεν υπάρχουν σχόλια