Τελευταία Νέα:

Πρόσληψη προσωπικού από την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θέρμης. (4 άτομα Π.Ε και 2 Δ.Ε.)

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού
Θέρμης ύστερα από την υπ’ αριθ. 136/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη 


πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικά έξι (6) ατόμων, 

ήτοι τεσσάρων (4) παιδαγωγών Π.Ε. και 
δύο (2) καθηγητών ζωγραφικής Δ.Ε. 

Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την προθεσμία και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια