Τελευταία Νέα:

Από Δευτέρα 27/5 οι αιτήσεις για την θερινή Δημ.Απασχόληση - Προϋποθέσεις, κόστος συμμετοχής και το πρόγραμμα.

Αποτέλεσμα εικόνας για παιδικες καλοκαιρινες δραστηριοτητες
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων ξεκινάει το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά του Δήμου Θέρμης. Αθλητικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά και μουσικά εργαστήρια, θέατρο και οργανωμένα παιχνίδια ξεκινούν στις 17 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλίου για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.


Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 27 Μαΐου, γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι Δήμου Θέρμης ή απασχολούνται αποδεδειγμένα σε Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου. Εφόσον υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα εργαζόμενες μητέρες. 

Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας ή πολυτεκνίας, οι εργαζόμενες μητέρες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Οι αιτήσεις άνεργων μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Θέρμης, θα καλυφθούν εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας στις δομές του Προγράμματος μετά την κάλυψή τους. Αιτήσεις γονέων από όμορους Δήμους θα καλυφθούν μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας στις δομές και εφόσον έχουν καλυφθεί οι προαναφερόμενες περιπτώσεις γονέων του Δήμου μας.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα για κάθε παιδί είναι δώδεκα (12,00) ευρώ την εβδομάδα. Για δύο (2) ή τρία (3) παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής είναι οκτώ (8,00) ευρώ ανά παιδί την εβδομάδα.

Τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07:30 έως τις 15:30. Ώρα προσέλευσης από τις 07:30 έως τις 09:00, με δυνατότητα πρώτης αποχώρησης στις 13:30.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσα 2),
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου,
• Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών &
• Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου
Απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι διαθέσιμη από τις 27 Μαΐου 2019, στο site του Ν.Π.Δ.Δ. www.socialthermi.gov.gr.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών είναι τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
2. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή κάρτα ανεργίας της μητέρας σε ισχύ.
3. Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΘ κλπ ή Έντυπο Ε1 (3η σελίδα) της φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη τόπου κατοικίας.
4. Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση (όχι προγενέστερη του Σεπτέμβρη 2018), υπογεγραμμένη από παιδίατρο που να αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
5. Υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονική μέριμνα για τη συγκατάθεσή τους στην παραλαβή του παιδιού/παιδιών από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τους γονείς).
6. Αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα.
Τα ανωτέρω πρέπει να τα προσκομίσει ο γονέας στο Σχολείο που θα επιλέξει, κατά την 1η ημέρα παρακολούθησης του παιδιού/ων του προγράμματος.
Ο τρόπος πληρωμής γίνεται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης:Α) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ: GR 2801722670005267071613962) ή
Β) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΒΑΝ: GR 9301608750000000084912719)
Ως καταθέτης θα αναγράφεται το όνομα του γονέα στο όνομα του οποίου έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση και αιτιολογία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ 2019 & (ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ)». 

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα προσκομίζεται μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την εξόφληση.


Δεν υπάρχουν σχόλια