Τελευταία Νέα:

Στον δρόμο για μια πιο "Πράσινη Θέρμη"!

Από φέτος αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για μετακινήσεις με ποιότητα ζωής στον δήμο Θέρμης.
Θέρμη, Μίκρα και Βασιλικά, δηλαδή ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Θέρμης με πληθυσμό άνω των 60.000 πλέον, αρχίζει από φέτος και με ορίζοντα 8ετίας να υλοποιεί ένα ενιαίο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου με στόχους την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής στους πολίτες, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη διευκόλυνση των ασφαλών μετακινήσεων των πολιτών.

Τα συμπεράσματα του ΣΒΑΚ και τις παρεμβάσεις και στους 18 οικισμούς του Δήμου, παρουσίασε ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος και οι εκπρόσπωποι της Ανατολικής Αναπτυξιακής που ανέλαβε και διεκπεραίωσε το Σχέδιο, συνεργαζόμενη με τις δημοτικές τεχνικές υπηρεσίες. 

«Για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ επιμείναμε στη χωρική δικαιοσύνη, έγιναν διαβουλεύσεις τοπικές και σε κάθε οικισμό επιλέχθηκε μία παρέμβαση πρώτης προτεραιότητας. Το Σ.Β.Α.Κ δεν έγινε για να μείνει στα συρτάρια. Έχουμε εντάξει έργα στο φετινό τεχνικό μας πρόγραμμα και θα αναζητήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και απευθείας Κοινοτικούς, ενώ θα επενδύσουμε και δημοτικούς πόρους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Το Σχέδιο, εντάσσεται άλλωστε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης. Να σημειωθεί ότι στους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις πεζή, με ποδήλατο και δημόσιες συγκοινωνίες. 

Το ΣΒΑΚ, με χρόνο ολοκλήρωσης το 2023, έχει θέσει τους εξής στόχους για την 8ετία:

- Κύριοι δρόμοι με πεζόδρομο: Από 34% στο 53%
- Μείωση εκπομπών CO2: Κατά 50%
- Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων: Aπό 2.471 μέτρα σε 3.036 μ.
- Τροχαία συμβάντα: Μείωση κατά 20%, σε όλο το δήμο στην επόμενη 5ετία.
- Δίκτυο ποδηλατοδρόμων: Από 5.060 μέτρα σε 6.410 μ.
- Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών στους ποδηλατόδρουμους: Aπό ΄0΄ σε 1.350 μέτρα.
- Εσωτερικές συνδέσεις δήμου με ΜΜΕ: Από 37% σε 64%.
- Οδική ασφάλεια στα σχολεία: Από 34,5% σε 100%.
- Αριθμός τροχαίων συμβάντων: Μείωση κατά 20% στη πενταετία.
- Δράσεις ευαισθητοποίησς κατοίκων.

Στο πλαίσιο του φετινού τεχνικού προγράμματος του Δήμου, θα γίνει η διαμόρφωση του κόμβου στο 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο, στον Τρίλοφο. Διαμόρφωση διάβασης στο δημοτικό σχολείο Αγ. Παρασκευής. Διαμόρφωση της οδού Ρ. Φεραίου, σε ήπιας κυκλοφορίας, στους Ταγαράδες. 

Γενικότερα θα προταχθούν έργα κοντά σε σχολικά κτήρια, σε κόμβους οδικούς, ενώ έχουν προταθεί διαμορφώσεις των κεντρικών πλατείων σε Ν. Ραιδεστό, Κάτω Σχολάρι, του κυκλικού κόμβου στα «παλιά μνήματα» στα Βασιλικά κ.αλ.Δεν υπάρχουν σχόλια