Τελευταία Νέα:

Τι αλλάζει στις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ για τα γυαλιά οράσεως

Eιδική τροπολογία προστέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορά τις αποζημιώσεις για τα γυαλιά οράσεως.

Πώς θα πάρετε αποζημίωση για τα γυαλιά οράσεως; Σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη σχετική τροπολογία, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου του 2019 στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση – απόκτηση οπτικών – γυαλιά όρασης θα αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4549/2018.
Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απρόσκοπτης αποζημίωσης παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από την δημοσίευση του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και μέχρι την καθολική προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του Οργανισμού στους νέους κανόνες.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 27 προβλέπει αλλαγή του τρόπου που θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά οράσεως: Ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται βεβαίωση voucher για 100 ευρώ και θα προμηθεύεται γυαλιά οράσεως, χωρίς ο ίδιος να προπληρώνει.
Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο ποσό θα αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών κατόπιν προσκόμισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παραστατικού πώλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια