ΑΠΘ: Εγκρίθηκαν 7,28 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις σε Παιδαγωγικό, Θέρμη και Φοίνικα. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΠΘ: Εγκρίθηκαν 7,28 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις σε Παιδαγωγικό, Θέρμη και Φοίνικα.Με 7,2 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται το ΑΠΘ από το κράτος για αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμούς κτιριακών υποδομών.


Αναλυτικά όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου:

Η Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη βελτίωση των υποδομών του ιδρύματος και ύστερα από ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) σε σχετικό αίτημά της, ανακοινώνει την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 7.283.000 ευρώ από το ΥΠΑΙΘΑ, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘΑ. 

Επιπλέον, αναμένεται η χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων στην επόμενη τριετία.

Στόχος της χρηματοδότησης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του ΑΠΘ, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ώστε το ίδρυμα να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με ασφάλεια και απρόσκοπτα τόσο στους/στις φοιτητές/τριες, όσο και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Η χρηματοδότηση αυτή επιλύει χρόνια προβλήματα κτιριακών υποδομών του ΑΠΘ, όπως του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Θέρμη, δύο κτιρίων του Τμήματος Δασολογίας και Γεωπονίας στον Φοίνικα και στο Αγρόκτημα, αντίστοιχα, του νεοκλασικού κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής, ενώ παράλληλα εκκινεί τη διαδικασία για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου της Γεωπονίας.


Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση των 7.283.000 ευρώ αφορά σε πράξεις για τις παρακάτω παρεμβάσεις:

➛Μελέτη για την κατασκευή Οικίσκου, μεταφορά Υποσταθμού Μέσης Τάσης, αναβάθμιση Λεβητοστασίου, ανακατασκευή του Περιβάλλοντος Χώρου και αποκατάσταση των φθορών στα κτίρια της Σχολής Καλών Τεχνών στο campus Θέρμης, καθώς και στο κτίριο Δ του Τμήματος Δασολογίας στον Φοίνικα και του κτιρίου της Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα ΑΠΘ.

Επισκευή και ενίσχυση φέροντος οργανισμού του νεοκλασικού διώροφου κτιρίου «Μεγάλο Νεοκλασικό» της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Ενίσχυση του κτιρίου Γεωπονίας.


Επιπρόσθετα, στη συνεδρίαση 20/4-7-2024 του Συμβουλίου Διοίκησης εγκρίθηκε η δημοπράτηση της εκπόνησης των μελετών, με τίτλο:

«Επικαιροποίηση Μελέτης Στατικής Ενίσχυσης και εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Τοπογράφων ΑΠΘ» προϋπολογισμού €133.407,55 ευρώ.
«Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας του Γ΄ Συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ» προϋπολογισμού €122.828,09 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ.

«Οι συγκεκριμένες δράσεις, σε συνέχεια πολλών άλλων που ήδη υλοποιούνται, εντάσσονται στον στόχο που έχουμε θέσει για τη βελτίωση και αναβάθμιση των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών του ΑΠΘ. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και έσοδα, όπως τα Ε.Π.Α., Ε.Σ.Π.Α., Σ.Δ.Ι.Τ., Ε.Λ.Κ.Ε., και άλλα. Η διεκδίκηση αυτών των πόρων αποτελεί προτεραιότητα για τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας.