Πολεμική Αεροπορία: Πρόσκληση για κατάταξη με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πολεμική Αεροπορία: Πρόσκληση για κατάταξη με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ


Οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία έχουν κληθεί να καταταγούν με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ στις 15 και 16 Μαΐου 2024


Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων είναι:

➛Η 15η Μαΐου 2024 και η 16η Μαΐου 2024 για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής και

Η 15η Μαΐου 2024 και η 16η Μαΐου 2024 για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην αεροπορική βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.


Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη μονάδα κατάταξης :

To αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. 

Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα του ανωτέρω τεστ δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.


Αναλυτικότερα, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με τη 2024 Β'/ΕΣΣΟ

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το 2005) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των νομών:
 • Αττικής ((Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) Αθήνας, 
 • ΣΥ Ανατολικής Αττικής και ΣΥ Δυτικής Αττικής),
 • Αιτωλοακαρνανίας, 
 • Αχαΐας, 
 • Ηλείας, 
 • Λευκάδας, 
 • Κεφαλληνίας, 
 • Ζακύνθου (ΣΥ Δυτικής Ελλάδας), 
 • Ημαθίας, 
 • Κιλκίς, 
 • Πέλλας, 
 • Πιερίας, 
 • Σερρών, 
 • Χαλκιδικής (ΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας), 
 • Δράμας, 
 • Έβρου, 
 • Καβάλας, 
 • Ξάνθης, 
 • Ροδόπης (ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 
 • Γρεβενών, 
 • Καστοριάς, 
 • Κοζάνης, 
 • Φλώρινας (ΣΥ Δυτικής Μακεδονίας), 
 • Άρτας, 
 • Θεσπρωτίας, 
 • Ιωαννίνων, 
 • Πρέβεζας (ΣΥ Ηπείρου), 
 • Αργολίδας, 
 • Αρκαδίας, 
 • Κορινθίας, 
 • Λακωνίας, 
 • Μεσσηνίας, (ΣΥ Πελοποννήσου),

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2001 έως και 2026 (γεννημένοι το 1980 έως και το 2005) από όλους τους νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024,

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και 30 Απριλίου 2024,

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/2005. 
Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

στ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3421/2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2024 Β'/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ),

η. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Β4 (ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρθηκαν από τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ,

θ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 3421/2005, εφόσον υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ι. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ια. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια στρατιωτική υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005,


ιβ. Τους στρατεύσιμους, οι οποίοι:

 Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Δ'/ΕΣΣΟ,

 Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2023 Δ'/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2024 Β'/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν. 3421/2005. Όσοι είχαν λάβει οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μπορούν να κατατάσσονται εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάταξης της 2024 Β΄/ΕΣΣΟ,

 Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2024 Α'/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του Ν. 3421/2005,

ιγ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 3421/2005,

ιδ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3421/2005 που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 (σ.σ. που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους), από την 15η Μαΐου 2024 έως και την προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2024 Γ΄/ΕΣΣΟ. 

Όσοι από τους καλούμενους με την παράγραφο 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους θα καλούνται για κατάταξη κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους με την παρούσα.