Πώς μπορεί κάποιος να κάνει ακατάσχετο τον λογαριασμό του ώστε να μην τον «μπλοκάρει» η εφορία; - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πώς μπορεί κάποιος να κάνει ακατάσχετο τον λογαριασμό του ώστε να μην τον «μπλοκάρει» η εφορία;
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία - ΕΦΚΑ εργοδοτών) δηλαδή αυτές που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, εκτός από τον καταλογισμό των προσαυξήσεων για κάθε μήνα καθυστέρησης της οφειλής, μπορούν να οδηγήσουν και σε δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη.

Δηλαδή το κράτος έχει το δικαίωμα για τις οφειλές που δεν εξυπηρετούνται από ένα χρονικό όριο και έπειτα, να δεσμεύει τους λογαριασμούς που αφορούν στο ΑΦΜ το οποίο οφείλει.

Τα χρήματα που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και τα χρήματα που πιστώνονται σε αυτούς δεσμεύονται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καμία περίπτωση πέρα από την αποπληρωμή των οφειλών για τις οποίες έχει δοθεί η εντολή της δέσμευσης.

Για να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση του λογαριασμού, πρέπει η οφειλή είτε να αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου, είτε να ρυθμιστεί και αφού πληρωθεί ένα μεγάλο ποσοστό αυτής, να γίνει αίτηση για άρση της τραπεζικής κατάσχεσης.

Το δημόσιο έχει δικαίωμα να προβεί σε μία τέτοια είδους κίνηση για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πάνω από 90 ημέρες.


Η επιλογή για τους οφειλέτες

Στην αντίπερα όχθη οι οφειλέτες στους οποίους έχει γίνει η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, έχουν την επιλογή να δηλώσουν έναν και μόνο λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός δηλώνεται ψηφιακά στην ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/polites/akatashetos-logariasmos) και έχει μηνιαίο όριο συναλλαγών τα 1.250€.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πιστώνονται τα χρήματα αυτά στον λογαριασμό χωρίς να δεσμεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Σε περίπτωση που οι καταθέσεις σε ένα μήνα ξεπεράσουν τα 1.250€, τότε το υπερβάλλον ποσό δεσμεύεται.

Άξιο αναφοράς είναι πως αν δεσμευτεί ένας λογαριασμός φυσικού προσώπου, δεσμεύονται και όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

reader.gr